บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดเสวนา "เจาะลึกเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตการเมือง” สำหรับลูกค้ากลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

9 พฤษภาคม 2557

นายสมิทธ์ พนมยงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดงานเสวนา "เจาะลึกเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตการเมือง" เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมี ดร.ยรรยง ไทยเจริญ (ซ้าย) หัวหน้านักยุทธศาสตร์อาวุโส กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร (ที่ 2 จากขวา) นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทย ธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย และนายศรชัย สุเนต์ตา (ขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้