บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา “Rising Asia”

22 พฤษภาคม 2558

คุณสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดงานสัมมนา เพื่อให้ความรู้เรื่องด้านการลงทุนแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล โดยแนะนำกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย โดยมีคุณศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Channel Strategic Planning and Branch Transformation บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆนี้