บลจ.ไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลชนะเลิศจากนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

31 มีนาคม 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากล โดยรับรางวัลชนะเลิศ Asia Asset Management ; Best of the Best Awards 2014 Thailand พร้อมกัน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Pension Fund Manager และรางวัล CIO of the Year โดยมอบให้แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย รองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน กลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ที่ฮ่องกง เมื่อเร็วๆนี้