การทางพิเศษฯ วางใจบลจ.ไทยพาณิชย์บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

24 กุมภาพันธ์ 2557

นางโชติกา สวนานนท์ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ลงนามในสัญญา กับนายอัยยณัฐ ถินอภัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในโอกาสแต่งตั้งให้บลจ.ไทยพาณิชย์เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้วเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้