กรรมการผู้อำนวยการแถลงนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่

15 พฤษภาคม 2557

นายสมิทธ์ พนมยงค์ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แถลงนโยบายภายหลังเข้าบริหารงาน โดยจะให้ความสำคัญกับการสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนให้ตอบโจทย์นักลงทุน ควบคู่ไปกับการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด พร้อมผลักดันสินทรัพย์ภายใต้การบริหารงานให้เติบโตสูงถึงระดับ 1 ล้านล้านบาทในปีนี้ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้