SCBAM จัดกิจกรรม 55+Club ส่งท้ายปี 2556 “การดูแลสุขภาพ เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ”

1 ตุลาคม 2556

55+Club “เพื่อนรู้ใจวัยเกษียณ” โดยบลจ.ไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปี 2556 เสวนา “การดูแลสุขภาพ เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ” โดยภายในงานได้จัดให้มีการรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานโดยไม่ต้องเจาะเลือด การตรวจวัดมวลกระดูก และการตรวจวัดความดันโลหิต รวมไปถึงกิจกรรมเสวนาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ โดยนพ.ศรัณย์ อินทกุล และนพ.นรินทร สุรสินธน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดให้แก่สมาชิก 55+Club ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้


จากภาพ : โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดย นพ.ศรัณย์ อินทกุล (ที่ 2 จากขวา) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและแพทย์หัวหน้าศูนย์คุณภาพ นพ.นรินทร สุรสินธน (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการสื่อสาร พร้อมด้วย นางณฤดี จันทร์แจ่มจรัส (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน และนางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด