SCBAM จัดกิจกรรมแรกของปี "55+ Club" พาสมาชิกเยี่ยมชมวัด แบบ Exclusive

1 มีนาคม 2557

โครงการ "55+ Club" โดยบลจ.ไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรมพาสมาชิกเยี่ยมชมวัดดังแบบ Exclusive และได้รับเกียรติจาก คุณสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี และอดีตอธิบดีกรมการศาสนาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้ให้กับสมาชิกอีกด้วย

โดยสถานที่แรกเป็น วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พระอุโบสถ ซึ่งมีขนาดใหญ่ และตกแต่งอย่างงดงามด้วยลายรดน้ำที่ซุ้มประตูและหน้าต่าง เพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังมี ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อายุกว่า 146 ปี รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ซึ่งตัวอาคารพิพิธภัณฑ์บูรณะดัดแปลงมาจากอาคารเก่าที่มีอายุกว่า 126 ปี ภายในใช้จัดแสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าผ่านสื่อมัลติมีเดีย

สถานที่ต่อมาเป็น วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อว่า "วัดสามจีน" สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของวัด คือ พระพุทธรูปสุโขทัยไตรมิตร หรือพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะสมัยสุโขทัย และได้รับการบันทึกในบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of World Records) ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีนิทรรศการศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช โดยบอกเล่าเรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเล ที่ในอดีตเคยหอบเสื่อผืนหมอนใบมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และความรุ่งเรืองบนถนนสายทองคำบนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้

กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อสร้างสังคมให้เพื่อนสมาชิกวัยเกษียณได้ร่วมทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มความสุข สนุกสนานและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม


"สถานที่บางแห่งก็เหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริง สัมผัสจริง ประสบการณ์จริง ถ้ามาเองก็คงเข้าไม่ได้แน่ๆ Exclusive จริงๆ"
คุณศุภสัณห์ ฉัตรศิริเวช

เข้าไปจุดแรกของวัดเทพศิรินทร์ฯก็อึ้งเลย เป็นสถานที่ๆปกติไม่ได้ให้เข้าชม นึกไม่ถึงว่าโบสถ์จะสวยงามขนาดนี้ และสถานที่บางแห่งก็เหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริง สัมผัสจริง ประสบการณ์จริง ถ้ามาเองก็คงเข้าไม่ได้แน่ๆ Exclusive จริงๆ

จริงๆก็เป็นคนชอบไปวัดอยู่แล้ว แต่พอมาที่วัดเทพศิรินทร์ฯและวัดไตรมิตรฯ แล้วรู้สึกดีมากๆไม่เคยรู้มาก่อนว่าภายในวัดนี้มีสถานที่แบบนี้ด้วยและยังมีวิทยากรกิตติมศักดิ์มาบรรยายให้รู้แจ้งเห็นจริง แล้วไหนจะได้เข้าไปนมัสการเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตด้วย พิเศษจริงๆ

ถ้าไม่ใช่เพราะ 55+Club ของบลจ.ไทยพาณิชย์ ก็คงไม่มีโอกาสดีๆอย่างนี้ ต้องขอบคุณบลจ.ไทยพาณิชย์ที่สร้างโอกาสดีๆเช่นนี้ให้กับคนวัยเกษียณ ทำให้ได้พบเจอสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น มัน Unseen ก็ว่าได้ อยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไป กลัวแค่ว่าครั้งต่อไปจัดจะลงทะเบียนไม่ทันเพราะต้องมีคนสนใจมากๆอีกเป็นแน่


"รู้สึกประทับใจมากๆ เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ได้มาเจอเพื่อนๆ และมาพบคนใหม่ๆ ได้มาเห็นความสามัคคี และที่สำคัญที่สุดคือได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน"
คุณคำนึง ประวีณวรกุล
 

กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เรารู้จักวัดวาอารามมากขึ้น ซึ่งปกติก็ผ่านบ่อยแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามา อย่างวัดเทพศิรินทร์ฯ เราก็เห็นแต่ภายนอกไม่ได้รับรู้ว่ามีอย่างนี้ด้วย ซึ่งยังเข้าใจว่ายังมีประชาชนอีกมากมายที่ยังไม่รู้ ไม่เห็นอีกมาก และวัดไตรมิตรฯ ก็ได้รับรู้ประวัติของชาวจีนที่มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทย ลูกหลานชาวจีนก็ควรจะได้รับรู้แนวทางสมัยก่อนด้วยว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ผ่านมายังไงบ้างอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆ เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยของเราด้วยและรู้สึกประทับใจมากๆ เป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ได้มาเจอเพื่อนๆ และมาพบคนใหม่ๆ ได้มาเห็นความสามัคคี และที่สำคัญที่สุดคือได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

อยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีก เพื่อจะได้พบปะ พูดคุยกับบุคคลในวัยเดียวกันเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก และยังได้เป็นการทำกิจกรรมในวัยเดียวกันด้วย


"ได้รับเกียรติจากคุณสด แดงเอียด ที่เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ครบสมบูรณ์จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆ หรืออาหารการกิน อร่อยจริงๆ"
คุณนพรรณพ และคุณรมย์ธีรา นาคพลั้ง

ประทับใจมากที่บลจ.ไทยพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมอันนี้ ได้พบสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆในบ้านเราทำให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้สุขกาย สุขใจ และก็ได้บุญอีกด้วย และยังมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่คนอื่นยังไม่มีโอกาสเห็น

เคยแต่ผ่านยังไม่เคยได้เข้ามาเลย อย่างวัดเทพฯ รู้สึกประทับใจมากไม่ว่าจะเป็นวัตถุต่างๆ หรือเรื่องราวของเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต และพระอุโบสถต่างๆ รวมทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณสด แดงเอียด ที่เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ครบสมบูรณ์จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆ หรืออาหารการกิน อร่อยจริงๆ

สำหรับวัดไตรมิตรฯ ก็ชอบ โดยเฉพาะเรื่องการบูรณะและการยกหลวงพ่อทองคำ มันมหัศจรรย์มาก จริงๆก็เป็นคนชอบไปวัดอยู่แล้ว แต่พอมาที่วัดเทพศิรินทร์ฯ และวัดไตรมิตรฯ แล้วรู้สึกดีมาก ไม่เคยรู้มาก่อนว่าภายในวัดนี้มีสถานที่แบบนี้ด้วยและยังมีวิทยากรกิตติมศักดิ์มาบรรยายให้รู้แจ้ง แล้วไหนจะได้เข้าไปนมัสการเจ้าคุณนรรัตนราชมานิตด้วย พิเศษจริงๆ

อยากจะให้จัดกิจกรรมนี้อีก ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้จัดกับสมาชิกทั่วไปด้วยเพราะจะได้เป็นการช่วยเผยแพร่ศาสนาต่อไป และคราวหน้าจัดอะไรอีกก็อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วย


"สำหรับคำแนะนำหรือติชมคงไม่มี ดีอยู่แล้ว แค่อยากจะให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะเสียเงินเราก็ยินดีนะ"
คุณอนันต์ วชิรปรีชาพงษ์ และ น.ท.สุมนมาลย์ วชิรปรีชาพงษ์

จัดงานได้อย่างกับมืออาชีพเกินความคาดหมาย เพราะปกติเวลาไปเที่ยววัด step แรกก็คือเที่ยววัด แต่นี่เกินกว่าเที่ยววัดทั่วไป ได้เข้าไปเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นและไม่คิดว่ามี ทั้งยังได้วิทยากรกิตติมศักดิ์ที่รู้ละเอียดและรู้จริงมาบรรยายเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทำให้เราได้รู้ถึงแก่นและประวัติศาสตร์ด้วย โปรแกรมลงตัวมาก ทั้ง 2 วัดมี highlight ต่างกัน ผมคิดว่าคนในวัยผมคงชอบเหมือนกับผม ประทับใจมากจริงๆ

ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ SCBAM ได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมา ดีใจที่คิดถึงคนวัยอย่างเรา ทำให้ได้กลับมาเจอพรรคพวกอีกครั้ง

สำหรับคำแนะนำหรือติชมคงไม่มี ดีอยู่แล้ว แค่อยากจะให้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะเสียเงินเราก็ยินดีนะ