บลจ.ไทยพาณิชย์ร่วมจัดงานสัมมนา SCB FIRST Privilege Banking “เกษียณสุขใจ ใช้ชีวิตได้เต็มที่” ให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิก 55+Club

3 กันยายน 2558

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้ชื่อ SCB FIRST Privilege Banking “เกษียณสุขใจ ใช้ชีวิตได้เต็มที่” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ปรมาจารย์ด้านการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อความมั่งคั่งและประธานชมรมคนออมเงิน นายแพทย์ เฉก ธนะสิริ ประธานกิตติมศักดิ์ชมรมอยู่ 100 ปี-ชีวีเป็นสุข รวมทั้งคุณสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางแผนการลงทุน รวมไปถึงการดูแลสุขภาพให้มีชีวิตที่ยืนยาว ซึ่งสมาชิกกองทุนฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท–เทอร์มินอล 21 เมื่อเร็วๆนี้