บลจ.ไทยพาณิชย์ ชวนสมาชิก 55+Club ร่วมสัมมนางานสัมมนา “ตามรอยมหาเศรษฐี กับ SCB Billionaire”

17 กรกฎาคม 2558

      ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมกันจัดงานสัมมนา “ตามรอยมหาเศรษฐี กับ SCB Billionaire” เพื่อให้ข้อมูล "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (SCBBLN)" แก่นักลงทุนที่สนใจ ซึ่งเป็นกองทุนแรกและกองทุนเดียวของไทยที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐตามพอร์ตมหาเศรษฐีชั้นนำ ซึ่งเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 16-23 กรกฎาคม 2558 โดยมีคุณสมิทธ์ พนมยงค์ (ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ และคุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ