กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 5 รางวัลเกียรติยศ จากงาน Money & Banking Awards 2015

18 มิถุนายน 2558

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศในงานประกาศรางวัล Money & Banking Awards 2015 ซึ่งจัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ให้กับ คุณญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วย คุณสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ และ คุณศรชัย สุเนต์ตา รองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน

โดยกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ เข้ารับ 5 รางวัลยอดเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วย
ธนาคารไทยพาณิชย์ รับ 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลธนาคารแห่งปี
2. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีในกลุ่มสถาบันการเงิน
3. รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมจากงานมันนี่ เอ็กซ์โป 2015

บลจ.ไทยพาณิชย์ รับ 2 รางวัล ได้แก่
4. รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (SCBSET)
5. รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)