บลจ.ไทยพาณิชย์ มอบหน่วยลงทุนกองทุน SCBGOLDH สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุน SSF พิเศษ

31 สิงหาคม 2563

          บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้จัดสรรหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDH) สำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุน SSF ชนิดเพื่อการออมพิเศษ ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          เราขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการลงทุนในกองทุนคุณภาพของ SCBAM ต่อไป