บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา “ลงทุนผ่านโครงสร้างพื้นฐาน....เพิ่มศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยอย่างไร”

24 กันยายน 2558

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดงานสัมมนาเพื่อเปิดตัวกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ และได้รับเกียรติจาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ลงทุนผ่านโครงสร้างพื้นฐาน....เพิ่มศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยอย่างไร”  

         และในช่วงที่สองมีการสัมมนา “โอกาสการลงทุนผ่านกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้” เพื่อให้ข้อมูลกองทุนแก่นักลงทุนที่สนใจ โดยมี คุณสมิทธ์ พนมยงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยคุณสุเชษฐ์ สุขแท้ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และสายงานค้าหลักทรัพย์ บล.ไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู ถนนสาทร กรุงเทพฯ

         สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (SCBGIF) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGIF) ลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Deutsche Invest I Global Infrastructure: Share Class FC EUR ในสกุลเงินยูโร เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 29 ก.ย. -5 ต.ค. 2558 ด้วยเงินลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท และครั้งถัดไปเพียง 1,000 บาทเท่านั้น