บลจ.ไทยพาณิชย์ ปลื้มกองทุนปัญญาประดิษฐ์ SCBMLT คว้ารางวัล EDITORS’ TRIPLE STAR จากนิตยสาร The Asset

17 กรกฎาคม 2561

          นายณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้จัดการกองทุนภายหลังประสบความสำเร็จรับรางวัล Editors’ Triple Star ที่มอบแก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (SCBMLT) ซึ่งเป็นกองทุนแรกของไทยที่นำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ในการลงทุน ณ สำนักงาน บลจ.ไทยพาณิชย์ เมื่อเร็วๆนี้ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2018 ที่ประเทศฮ่องกง โดยนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย