บลจ.ไทยพาณิชย์ รวมใจสู้ภัยไวรัส COVID-19 ร่วมบริจาคให้ 4 โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

14 เมษายน 2563

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บลจ.ไทยพาณิชย์ ขอขอบคุณและขอส่งกำลังใจด้วยความห่วงใยไปยังคณะแพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก พร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อต่อสู้กับไวรัส COVID-19

         บลจ.ไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้ในการฝ่าฟันภัยพิบัติไวรัส COVID-19 ไปได้อย่างปลอดภัย