ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือ บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่ระดับ ‘Highest Standards (tha)’

7 กรกฎาคม 2558

      บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภายในประเทศ (National Scale Asset Manager Rating) เป็นปีที่ 5 ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ที่ระดับ ‘Highest Standards (tha)’ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จาก 2 ปีแรกที่ระดับ 'M2+(tha)

      ซึ่งอันดับบริษัทดังกล่าว สะท้อนถึงการที่บริษัทมีชื่อเสี่ยงที่ดี เป็นที่รู้จักในธุรกิจการบริหารจัดการกองทุนในประเทศไทย รวมถึงการมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงและการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้นหลักคือธนาคารไทยพาณิชย์