บลจ.ไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลชนะเลิศจากนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

5 มีนาคม 2560

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากลโดยรับรางวัลชนะเลิศ Asia Asset Management ; Best of the Best Awards 2016 (Thailand) พร้อมกันถึง 3 รางวัล ได้แก่ 

  1. รางวัล Best Fund House มอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  2. รางวัล CEO of the Year (ปีที่ 2 ติดต่อกัน) มอบให้แก่ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  3. รางวัล CIO of the Year (ปีที่ 3 ติดต่อกัน) โดยมอบให้แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 

       ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ที่ฮ่องกง เมื่อเร็วๆนี้