บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK)

2 ตุลาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยนางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน และนายยุทธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ เป็นผู้แทนรับรางวัล Alpha Southeast Asia’s Fund Management Awards พร้อมกัน 3 รางวัล ได้แก่ Best Asset Manager (Money Market Funds), Best Asset Manager (Fixed Income Funds) และ Best Asset Manager (Balanced Fund) จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia (HK) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ณ Sofitel KL Damansara, ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยม โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก ผ่านแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดี การบริการและพัฒนาประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าต่อบริษัท รวมถึงการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า  อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นบลจ.ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด หรือ The Most Trusted Asset Management Company