"SCBAM อาสาปันน้ำใจให้บ้านบางแค” ชวนพนักงานบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ

1 สิงหาคม 2559

      คุณสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวนกว่า 100 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ ภายใต้โครงการ “SCBAM อาสาปันน้ำใจให้บ้านบางแค เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันธนาการเพื่อมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ อาทิ การเยี่ยมและพูดคุยกับคุณตาคุณยาย และย้อนวันวานด้วยการเต้นลีลาศ บริการอาหาร รวมไปถึงอาหารว่าง ให้กับสมาชิกบ้านบางแค เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุให้อยู่ในบ้านอย่างมีความสุขและมีคุณค่า

      ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ตลอดจนพนักงานจิตอาสา และประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางไปมอบความสุขและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะในครั้งนี้