มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ต้องลงทุนใน LTF&RMF ไหมอ่ะ..

29 พฤศจิกายน 2561

สวัสดีครับ ใกล้สิ้นปีแบบนี้ คำถามรอบตัวมิสเตอร์กองทุน...มีแต่ ซื้อกอง LTF&RMF หรือยังอ่ะ  และ คำถามถัดมาคือ ซื้อกองอะไร? ที่ไหน? อย่างไร? รวมทุกคำถามมากองกันที่วันนี้  มิสเตอร์กองทุนเพื่อนรักนักลงทุน มีคำตอบมาบอกกันครับ...

เริ่มจากเวลาที่เราเกิดคำถามอย่างนี้กับตัวเอง หรือ เพื่อนๆ มาถาม มิสเตอร์กองทุนจะแจกโจทย์ให้เพื่อนๆ ดังนี้เลยครับ

         

ผ่านจุดสกัดไอเดียมา 4 ขั้น ก็จะเริ่มเล่าต่อว่า ก่อนจะลงทุนก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า กองทุน LTF&RMF คืออะไร ไม่ได้เป็นกองทุนที่ซื้อแล้วสามารถขายได้ทุกวัน เป็นกองทุนที่ลงทุนแล้วใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วมีเงื่อนไขคือ ต้องถือยาว งั้นมาทำความเข้าใจกันก่อน ว่า กองทุน LTF&RMF คืออะไร

LTF หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชำนาญ เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้  ลงทุนแล้วถือยาวๆ ไป 7 ปี จึงจะขายคืนได้

ส่วน RMF หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเพื่อการเกษียณ มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย เน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ โดยจะต้องลงทุนไปต่อเนื่องทุกปีจนถึงอายุ 55 ปี และมีระยะเวลาลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี

บางท่านยังงงๆ ว่า ต้องเสียภาษีหรือ ป่าวนี่คือยังไง  ก็คือ ถ้าเราเป็นมนุษย์ทำงานที่ได้เงินเดือน จากองค์กร และ อยู่ในขั้นที่มีรายได้ หรือ เงินได้สุทธิ จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังนี้ครับ 

  *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2551เป็นต้นไป

ประกอบกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

(ที่มา  : http://www.rd.go.th ณวันที่ 27 พ.ย. 2561)

                สำหรับกองทุน LTF&RMF ส่วนใหญ่นักลงทุนจะลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อลดหย่อนภาษีครับ ดังนั้นเมื่อเพื่อนๆ พิจารณาแล้วว่าเหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนเองแล้ว อีกทั้งจำนวนเงินเริ่มต้นที่ลงทุนเดี๋ยวนี้ก็แค่ 1,000 บาทต่อครั้ง ก็สามารถลงทุนได้เลย ลงทุนต่อไม่รอละน้า... และวันนี้มิสเตอร์กองทุนมีกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.ไทยพาณิชย์ มาแนะนำกันครับ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจลงทุนไปดูกันครับ

การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะครับ อย่างกองทุน LTF&RMF เป็นกองทุนประเภทหุ้น ดังนั้นความเสี่ยงจึงอยู่ในระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)   จึงต้องทำความเข้าใจในนโยบายกองทุน และ เงื่อนไขต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนลงทุน พบกันใหม่บทความหน้า เดือนปิดปี 2561 โชคดีกันทุกท่านคร๊าบ...

คำเตือน:

  1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
  2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ พร้อมเงินเพิ่ม
  3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ รับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ ผู้สนับสนุนการขายทุกราย