การลงทุนแบบยั่งยืน กับธีมรักษ์โลกด้วยกองทุนรวมธรรมาภิบาล

20 กันยายน 2561

กลับมาพบกันเดือนสิงหาคมนี้  มากับฝนที่เทลงมาอย่างชุ่มฉ่ำ ได้เวลากลับบ้านทีไร พี่ฝนมาร่วมเดินทางด้วยทุกที เพื่อนๆ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ  ร่างกายเราต้องการการดูแลฉันใด  การลงทุนก็ต้องหมั่นเช็คสุขภาพของบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนฉันนั้นครับ   สำหรับในเดือนนี้เราจะมาเล่าเรื่องการลงทุนกับสุขภาพของบริษัทที่มีธรรมาภิบาลดีๆ มาฝากกันครับ

ธรรมาภิบาล (Corporate Governance) คืออะไร..?

ธรรมาภิบาล คำที่ดูเหมือน เป็นคำสมัยเก่า อ่านยากๆ แต่เป็นคำพื้นฐานที่ ทุกองค์กรต้องมี หากเป็นบริษัท ก็ต้องมีการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึง   ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย 

หากเปรียบเป็นคนก็ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม เชื่อถือได้ เราลองไปดูกันครับว่า กิจการอย่างยั่งยืนที่ดี ควรมีอะไรกันบ้าง

          ธรรมาภิบาลเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนแบบ ESG ซึ่งทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนขึ้น   เพราะปัจจุบันสิ่งแวดล้อมโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น  เพื่อนๆ จะสังเกตเห็นว่า มีทั้งปัญหาโลกร้อน  สิ่งปฏิกูลล้นออกไปทะเล  ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ  ทั้ง พายุ ไฟป่า หรือ สึนามิ  ภาคเอกชนบางที่ ก็ให้ความร่วมมือ โดยทำ แคมเปญ “รักษ์โลก”  ตัวอย่างเช่น เดี๋ยวนี้ถ้า Shopping ในห้าง และเรามีถุงผ้าไปเอง ก็จะสะสมแต้มเพิ่มได้เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อของในครั้งถัดไป ดังนั้น Trend การลงทุนแบบ ESG กำลังไปได้สวยทีเดียวครับ

การลงทุนแบบ ESG คืออะไร ?

          ESG เป็นธีมการลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

          การลงทุนแบบ ESG นี้ ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing – SRI) ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทั่วทุกภูมิภาคของโลก 

          โดย ณ สิ้นปี 2016 การลงทุนอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 26 ของมูลค่าการลงทุนทั่วโลก เติบโตขึ้นจากปี 2014 ถึงร้อยละ 25 ซึ่งรวมทั้งการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน เช่น บริษัทประกันขีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนรวมที่มีลูกค้าเป็นรายย่อย การลงทุนอย่างยั่งยืนนับว่าเป็นปรากฎการณ์ที่สำคัญในโลกของการลงทุน โดยมียุโรปเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาเป็นสหรัฐเมริกา และแคนาดาตามลำดับ และในภูมิภาคเอเชียก็มีประเทศญี่ปุ่นที่กองทุนประเภทนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน (ที่มา : http://www.cgfundthailand.com)

          สำหรับบลจ.ไทยพาณิชย์เอง ก็เห็นแนวโน้มการเติบโตในธีมการลงทุนแบบยั่งยืนนี้เช่นกัน จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนดังนี้

          ทั้งนี้การเปิดขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทยนี้ เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ AIMC ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำ 11 แห่ง  โดยจะแบ่งเงินรายได้จากการบริหารกองทุนคิดเป็นร้อยละ 40 ไปสนับสนุนกิจกรรมงานต่อต้านคอร์รัปชั่นและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

          โดยคาดหวังว่าการร่วมมือร่วมใจนี้ จะเป็นแรงจูงใจให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมการทำการค้าที่ซื่อสัตย์ ไม่ร่วมมือกับคนโกงและไม่ยอมให้ใครโกง พร้อมกับบริหารโอกาสในการสร้างผลตอบแทนดีๆ ให้กับนักลงทุนอย่างเราๆ นี่แหละครับ ...สำหรับเพื่อนๆ ที่ผ่านบทความมาถึงตรงนี้แล้ว ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนนะครับ...บ๊ายๆ ฝนมาแล้ว รีบกลับบ้านก่อนน้า...

คำเตือน :

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย