ลงทุนกองทุนธรรมาภิบาล โอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยการลงทุนแบบยั่งยืน

13 กุมภาพันธ์ 2562

         มิสเตอร์กองทุน กลับมาอีกครั้งในช่วงวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก จึงขอมอบความรักแก่นักลงทุนทุกท่านพร้อมบทความดีๆ ที่จะช่วยเพื่อนๆ ให้ลงทุนได้ถูกที่ ถูกจังหวะ และ ถูกเวลาครับ  สำหรับบทความในวันนี้ ผมจะมาแบ่งปันความรู้ด้านการลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยการลงทุนแบบยั่งยืนครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีเทรนด์การลงทุนแบบใหม่เป็นเทรนด์การลงทุนแบบรักษ์โลก  ซึ่งการลงทุนแบบนี้ไม่เพียงแต่เลือกลงทุนในบริษัทพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่เติบโตเท่านั้น แต่บริษัทนั้นยังต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล หรือ  ESG เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนนั้น จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาวนั่นเองครับ

การลงทุนแบบ ESG คืออะไร ?

         ESG เป็นธีมการลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่คำนึงถึงความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

          

         การลงทุนแบบ ESG นี้ ก็เป็นหนึ่งในการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing – SRI) ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทั่วทุกภูมิภาคของโลก 

         โดย ณ สิ้นปี 2016 การลงทุนอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 26 ของมูลค่าการลงทุนทั่วโลก เติบโตขึ้นจากปี 2014 ถึงร้อยละ 25 ซึ่งรวมทั้งการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน เช่น บริษัทประกันขีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนรวมที่มีลูกค้าเป็นรายย่อย การลงทุนอย่างยั่งยืนนับว่าเป็นปรากฎการณ์ที่สำคัญในโลกของการลงทุน โดยมียุโรปเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาเป็นสหรัฐเมริกา และแคนาดาตามลำดับ และในภูมิภาคเอเชียก็มีประเทศญี่ปุ่นที่กองทุนประเภทนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน (ที่มา : http://www.cgfundthailand.com)

         สำหรับบลจ.ไทยพาณิชย์เอง ก็เห็นแนวโน้มการเติบโตในธีมการลงทุนแบบยั่งยืนนี้เช่นกัน จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG) ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนโยบายการลงทุนดังนี้

          สำหรับในปี 2018 ที่ผ่านมา บลจ.ไทยพาณิชย์ สามารถบริหารผลตอบแทนได้เป็นอันดับ 1 คือ

          ทั้งนี้การเปิดขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทยนี้ เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่าง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ AIMC ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำ 11 แห่ง  โดยจะแบ่งเงินรายได้จากการบริหารกองทุนคิดเป็นร้อยละ 40 ไปสนับสนุนกิจกรรมงานต่อต้านคอร์รัปชั่นและสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย

          โดยคาดหวังว่าการร่วมมือร่วมใจนี้ จะเป็นแรงจูงใจให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมการทำการค้าที่ซื่อสัตย์ ไม่ร่วมมือกับคนโกงและไม่ยอมให้ใครโกง พร้อมกับบริหารโอกาสในการสร้างผลตอบแทนดีๆ ให้กับนักลงทุนอย่างเราๆ นี่แหละครับ ...สำหรับเพื่อนๆ ที่ผ่านบทความมาถึงตรงนี้แล้ว ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนนะครับ..

คำเตือน :
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย