SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

23 กุมภาพันธ์ 2561

“จับตาถ้อยแถลงของนาย Jerome Powell ในวันที่ 28 ก.พ.”  

         แนะนำให้ขายทำกำไรตลาดที่ดีดกลับขึ้นมาจากช่วงกลางเดือน ก.พ. เนื่องจากตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มผันผวนต่อ หลังจากบันทึกการประชุมรอบเดือน ม.ค. ระบุว่า FED มีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยปรับเพิ่มการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2018 ทำให้ตลาดมีความกังวลว่า FED อาจขึ้นดอกเบี้ยถึง 4 ครั้งในปีนี้ 

           อย่างไรก็ตาม หุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่ลงทุนได้เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น สนับสนุนการบริโภคและผลประกอบการบริษัท จึงแนะนำให้นักลงทุนหาจังหวะทยอยสะสมหุ้นที่มีการปรับตัวลง

กลยุทธ์การลงทุน : ขายทำกำไรตลาดหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาจากช่วงกลางเดือน ก.พ. และซื้อหุ้นจีน A-share