SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 15 - 18 มี.ค. 2565

15 มีนาคม 2565

“ปรับลดคำแนะนำจากแนะนำลงทุน เป็นคงน้ำหนักการลงทุนในทองคำ”

SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 15 - 18 มี.ค. 2565