SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 14-18 พ.ค. 2561

14 พฤษภาคม 2561

“จับตาข้อสรุปนโยบายการค้าสหรัฐฯ และจีน”  

แนะนำให้นักลงทุนซื้อหุ้นญี่ปุ่น จากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่เริ่มเร่งตัวขึ้นแตะระดับ 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ สวนทางกับเงินเฟ้อในประเทศญี่ปุ่นต่ำกว่าระดับเป้าหมายของ BOJ จึงคาดว่า FED จะออกมาส่งสัญญาณ hawkish มากกว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น ทำให้ค่าเงินเยนแนวโน้มอ่อนค่า สนับสนุนหุ้นกลุ่มผู้ส่งออก 

    แนะนำให้นักลงทุนทำกำไรในน้ำมันหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเร็ว จากการที่สหรัฐฯกลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านอีกครั้ง ชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-share และ ตลาดหุ้นเกาหลี จากความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจส่งสัญญาณถึงการชะลอตัวของการค้าโลก ทำให้เกาหลีซึ่งพึ่งพาการส่งออกสูงอาจได้รับผลกระทบ

กลยุทธ์การลงทุน : ซื้อหุ้นญี่ปุ่น ขายทำกำไรน้ำมัน ชะลอลงทุนหุ้นจีน A-share และเกาหลี