SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 5-9 มีนาคม 2561

5 มีนาคม 2561

“ตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนนักลงทุนควรจับตานโยบายการค้าสหรัฐฯ”  

         ตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนจากความกังวล FED ขึ้นดอกเบี้ย และทรัมป์ที่เริ่มส่งสัญญาณนโยบายกีดดันการค้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด แต่ทั้งนี้ ตลาดหุ้นโดยรวมยังคงมีความน่าสนใจ จากตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และจีน ออกมาดีต่อเนื่อง สนับสนุนการบริโภคและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังไม่อยู่ในระดับที่น่ากังวล จึงคาดว่า FED จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์

        อย่างไรก็ตาม ยังไม่แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดี ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจนำไปสู่การเร่งตัวของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อตราสารหนี้ระยะยาว

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะทยอยสะสมหุ้นที่มีการปรับฐาน และทยอยสะสมทองคำเพื่อป้องกันตลาดหุ้นขาลง