คุยเฟื่องเรื่องกองทุน : เปิดโอกาสการลงทุนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์

1 พฤศจิกายน 2564

         สุขภาพถือเป็นรากฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มนุษย์เราจึงพยายามที่จะแสวงหาตัวช่วยที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และมีชีวิตยืนยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่คนเราให้ความสนใจต่อการดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตได้ดี หากเราเปรียบเทียบอุตสาหกรรม Healthcare สมัยอดีตและยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ถึงความแตกต่างที่ชัดเจน จากจุดเริ่มต้นที่เราอาจจะนึกถึงเรื่องโรงพยาบาล และยาเป็นหลัก แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้อมูลทางพันธุกรรมที่หลากหลาย และปัจจัยด้านโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น ผู้คนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น และการอุบัติของโรคใหม่ จึงทำให้กลุ่มธุรกิจนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ไปพร้อมกับนวัตกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์

         ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีผลักดันให้เกิดการพลิกโฉมของกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์แบบใหม่ ที่เรียกว่า Healthcare Innovation ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง Mega Trend ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวนี้ ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ในเชิงการรักษาและป้องกันโรคแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจอีกด้วย ซึ่งส่งผลดีโดยตรงกับตลาดทุนและนักลงทุนที่กำลังจับตามองถึงเทรนด์และศักยภาพในการเติบโตนี้ และด้วยวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการคิดค้นและวิจัยพัฒนา เพื่อการรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทำให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์มากยิ่งขึ้น

         เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันมีความหลากหลาย และเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง เริ่มตั้งแต่การปรึกษาแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนเราในยุคนี้ โดยนวัตกรรมนี้ช่วยเชื่อมโยงให้ผู้ป่วยได้ทำการปรึกษาแพทย์ผ่านหน้าจอออนไลน์ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และประหยัดเวลาให้กับทุกฝ่าย ในเชิงการรักษาเราได้เริ่มเห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยพัฒนาให้การรักษามีความแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้น เช่น การรักษาโรคมะเร็ง หนึ่งในโรคเรื้อรังที่มีผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ระหว่างการรักษา วิธีการรักษาจากเดิมที่คนส่วนใหญ่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นการฉายแสง หรือทำเคมีบำบัด ซึ่งวิธีการนี้ส่งผลข้างเคียงค่อนข้างสูงกับผู้ป่วย เช่น อาการผมร่วง และโลหิตจาง เนื่องจากเซลล์ในร่างกายถูกทำลายในวงกว้าง ในขณะที่การรักษารูปแบบใหม่ที่เจาะจงไปยังเซลล์มะเร็ง หรือ Targeted Therapy เป็นการรักษาที่ออกแบบให้ได้ผลโดยตรงไปยังเซลล์ร้ายซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากผลข้างเคียงต่อร่างกายผู้ป่วยที่จำกัด และช่วยป้องกันการลุกลามของเซลล์มะเร็งที่ค่อนข้างได้ผลดี รวมถึงนวัตกรรม Biotechnology ที่เน้นการศึกษาไปยังระดับพันธุกรรมหรือ DNA ทำให้ยาหรือวัคซีนในยุคใหม่ มีประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงขึ้น ในขณะที่สังคมมีการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมด้านการแพทย์นี้อย่างแพร่หลาย ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มปรับตัวลง และประชากรสามารถเข้าถึงการบริการและรักษาได้ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งจะเริ่มเห็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในหลากหลายประเทศทั่วโลกที่เข้ามามีบทบาทในการผลักดันธุรกิจกลุ่มนี้ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน


         สำหรับตลาดการลงทุนเอง จะเห็นได้ชัดเจนว่าผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนในกลุ่ม Healthcare ในช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นกว่า 14% แม้ว่าประเด็นการกลายพันธุ์ของเชื้อโรค COVID-19 ได้ส่งผลต่อความกังวลในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้ และอาจส่งผลต่อ sentiment ของนักลงทุน อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นในธุรกิจ Healthcare ยังสร้างผลการดำเนินงานได้ดีต่อเนื่อง โดยตัวเลขผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 17.57% (อ้างอิงจากผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Healthcare ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564) ถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นใน sector อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ COVID-19 อย่างเป็นนัยสำคัญ

         หากพิจารณาโอกาสและความสำคัญการลงทุนในการลงทุนตามธีม Healthcare Innovation ชัดเจนว่าเป็นอีกหนึ่งธีมการลงทุนที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง สนับสนุนโดยปัจจัยในเรื่องโครงสร้างประชากรและเทคโนโลยีที่มีการคิดค้นต่อยอด แนะนำว่าการเลือกลงทุนผ่านกองทุนที่มีการกระจายน้ำหนักไปยังหุ้นทั่วโลก บริหารด้วยทีมของผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในธุรกิจ Healthcare ที่ใช้มุมมองเชิงลึกในการตัดสินใจลงทุน ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน รวมทั้งมองว่าการที่จะจับเทรนด์การลงทุนของอุตสาหกรรม Healthcare นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนกระจายไปยังธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน และวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

 

โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย​
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด