Bear Market


ตลาดหมี เป็นช่วงเวลาที่ ดัชนีหลักทรัพย์และราคาหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และปริมาณการซื้อขายก็มีน้อย ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นไปในทางทิศทางลบ