โครงการออมเบอร์ 5

โอกาสรับ Fund Back* สูงสุด 10,000 บาทเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรก

ผ่านช่องทาง SCBAM หรือ SCB 5 ก.ย. 66 – 30 พ.ย. 66เลือกหนึ่งกองทุนที่ใช่

ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท
ภายใน 30 พ.ย. 66ออมทุกเดือน

เริ่ม DCA ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อเนื่อง 12 เดือน ในกองทุนเดียวกัน ผ่านช่องทางเดียวกัน ภายใน 29 ธ.ค. 66


FINISH

รับเลย! Fund Back*
สูงสุด 10,000 บาท

*หน่วยลงทุน SCBSFF

เริ่มพิชิตภารกิจ ไปกับ SCBAM

คลิกเพื่อขยาย ภาพตารางเงื่อนไขการลงทุน
2566 2567
ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Start เปิดบัญชีครั้งแรก 5 ก.ย. 66 - 30 พ.ย. 66
Go ลงทุนครั้งแรก ขั้นต่ำ 5,000 ขึ้นไป ถือครองหน่วยลงทุนถึงสิ้นสุดโครงการ
DCA ลงทุนสม่ำเสมอ
ขั้นต่ำ 500 บาท / เดือน
เริ่มภายใน 29 ธ.ค. 66
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x

หมายเหตุ: 1) DCA ในกองทุนเดียวกัน ผ่านช่องทางเดียวกัน ต่อเนื่อง 12 เดือน 2) ถือครองหน่วยลงทุนถึง 30 พ.ย. 2567

เปิดบัญชีออนไลน์ และเริ่มต้นลงทุน

กองทุนที่ร่วมรายการ "โครงการออมเบอร์ 5” ของ บลจ.ไทยพาณิชย์

ประเภทกองทุน Fund Code จุดเด่น
ตราสารหนี้
ต่างประเทศ
SCBGLOB ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก มีสัดส่วนการลงทุนตราสร้างหนี้ภาครัฐค่อนข้างสูง
SCBGSIF ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Investment Grade (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGSIFR ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก ที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Investment Grade (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBEMBOND ลงทุนตราสารหนี้กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่มีคุณภาพดีในระดับ Investment Grade
SCBABOND(A) ลงทุนตราสารหนี้ในทวีปเอเชีย แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBUSHYA ลงทุนตราสารหนี้ High Yield ระยะสั้นสหรัฐฯ ที่มีคุณภาพดี
SCBFST ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
SCBAUD ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน ในสกุลเงินออสเตรเลียดอลลาร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBFINA ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกอย่างยืดหยุ่น ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ทุกแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
SCBFINR ลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกอย่างยืดหยุ่น ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ทุกแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
SCBINCA ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เน้นสร้างรายได้สม่ำเสมอ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBINCR ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เน้นสร้างรายได้สม่ำเสมอ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBOPPA ลงทุนในผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพดี ในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายอัตราลอยตัวและคงที่ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBOPPR ลงทุนในผู้ออกตราสารที่มีคุณภาพดี ในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายอัตราลอยตัวและคงที่ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
ประเภทกองทุน Fund Code จุดเด่น
Income Focus SCBWINA ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBWINR ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBGINA ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGINR ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBGPLUS ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
SCBAPLUS ลงทุนผสมในทวีปเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) แบบเชิงรุก (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBAPLUSA ลงทุนผสมในทวีปเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBDPLUSA ลงทุนผสม เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็น income focus เพื่อการสร้างรายได้ระหว่างการลงทุนที่สม่ำเสมอ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMPLUSA ลงทุนผสม เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็น income focus เพื่อการสร้างรายได้ระหว่างการลงทุนที่สม่ำเสมอ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBPLUS ลงทุนผสม เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็น income focus เพื่อการสร้างรายได้ระหว่างการลงทุนที่สม่ำเสมอ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBPLUSA ลงทุนผสม เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็น income focus เพื่อการสร้างรายได้ระหว่างการลงทุนที่สม่ำเสมอ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBSPLUSA ลงทุนผสม เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็น income focus เพื่อการสร้างรายได้ระหว่างการลงทุนที่สม่ำเสมอ (ชนิดสะสมมูลค่า)
Target Return SCBCIO(A) ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMILDA ลงทุนผสมทั่วโลก เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 4% ต่อปี (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCLASSICA ลงทุนผสมทั่วโลก เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 6% ต่อปี (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBSPICYA ลงทุนผสม ทั้งไทยและต่างประเทศ เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 8% ต่อปี (ชนิดสะสมมูลค่า)
Target Risk SCBSMART2 ลงทุนผสมในไทย โดยกำหนดค่าความเสี่ยง VaR (-5%) ให้อยู่ในกรอบที่กำหนด (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART2A ลงทุนผสมในไทย โดยกำหนดค่าความเสี่ยง VaR (-5%) ให้อยู่ในกรอบที่กำหนด (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBSMART3 ลงทุนผสม ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยกำหนดค่าความเสี่ยง VaR (-10%) ให้อยู่ในกรอบที่กำหนด (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART4 ลงทุนผสม ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยกำหนดค่าความเสี่ยง VaR (-15%) ให้อยู่ในกรอบที่กำหนด (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
Asset Allocation SCBAAA ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGMTA ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นกระจายการลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์ในสัดส่วนความเสี่ยงที่เท่ากัน (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGLOW ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGLOWP ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
SCBWIPA ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และมีการลงทุนใน Private Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBWIPD ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และมีการลงทุนใน Private Equity (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBWIPR ลงทุนผสมทั่วโลก เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด และมีการลงทุนใน Private Equity (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBFLX ลงทุนผสมในไทย เน้นการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
SCBRAAA ลงทุนในหุ้นทั้งในและต่างประเทศ ปรับพอร์ตอัตโนมัติโดย AI (ชนิดสะสมมูลค่า)
Target Date SCB2576 ลงทุนผสมในไทยและต่างประเทศ ปรับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับอายุผู้ลงทุน สำหรับผู้ที่คาดว่าจะเกษียณปี 2576
SCB2586 ลงทุนผสมในไทยและต่างประเทศ ปรับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับอายุผู้ลงทุน สำหรับผู้ที่คาดว่าจะเกษียณปี 2586
ประเภทกองทุน Fund Code จุดเด่น
Active SCBTHAICGA ลงทุนในหุ้นไทย โดยจะลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBDA ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBSE ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSEA ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBDV ลงทุนในหุ้นไทย ที่มีนโยบายจ่ายปันผลสม่ำเสมอ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDVA ลงทุนในหุ้นไทย ที่มีนโยบายจ่ายปันผลสม่ำเสมอ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMSE ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ขนาดกลาง-เล็ก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBPMO ลงทุนในหุ้นไทย ปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มเติบโตระยะยาว (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPMOA ลงทุนในหุ้นไทย ปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มเติบโตระยะยาว (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBTEQ ลงทุนในหุ้นไทย ที่มีแนวโน้มการเติบโต และมีปัจจัยพื้นฐานดี (ชนิดสะสมมูลค่า)
Sector SCBBANKING ลงทุนในหุ้นไทยหมวดธนาคาร ตามดัชนี SET BANKING SECTOR (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBANKINGA ลงทุนในหุ้นไทยหมวดธนาคาร ตามดัชนี SET BANKING SECTOR (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBENERGY ลงทุนในหุ้นไทยหมวดพลังงาน ตามดัชนี SET ENERGY SECTOR (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBENERGYA ลงทุนในหุ้นไทยหมวดพลังงาน ตามดัชนี SET ENERGY SECTOR (ชนิดสะสมมูลค่า)
Machine
Learning
SCBMLTA ลงทุนในหุ้นไทย ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ Machine Learning ในการคัดสรรหุ้น (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBEQUALA ลงทุนในหุ้นไทย โดยให้น้ำหนักการลงทุนหุ้นรายตัวเท่ากัน (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBLARGEA ลงทุนในหุ้นไทยลงทุนในที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 20-30 อันดับแรก ของดัชนี SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMOMENTA ลงทุนในหุ้นไทย โดยพิจารณาจากปัจจัยโมเมนตัม (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBQUALITYA ลงทุนในหุ้นไทย โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBVALUEA ลงทุนในหุ้นไทยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากปัจจัยด้าน value (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBABS ลงทุนผสมในไทย บริหารด้วยกลยุทธ์ Absolute Return (ชนิดสะสมมูลค่า)
LTF เดิม SCBLT1-2020 ลงทุนในหุ้นไทย ที่มีนโยบายการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ
SCBLT2-2020 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีการกระจายการลงทุนในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม
SCBLT3-2020 ลงทุนหุ้นไทยศักยภาพการเติบโตสูง
SCBLT4-2020 ลงทุนในหุ้น สัดส่วน 75% ซึ่งประกอบด้วยหุ้นต่างประเทศ 25% และมีนโยบายจ่ายปันผล
SCBLTSEA-2020 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 30 ตัว ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBLTSED-2020 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 30 ตัว ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLTT-2020 ลงทุนหุ้นการเติบโตสูง (Growth Stock) และมีนโยบายจ่ายปันผล
ประเภทกองทุน Fund Code จุดเด่น
ตลาดโลก SCBWORLD(A) ลงทุนในหุ้นโลก ตามดัชนี MSCI World (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGQUAL(A) ลงทุนตามดัชนีหุ้นโลก เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพสูง ตามดัชนี MSCI World Sector Neutral Quality (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGVALUE(A) ลงทุนตามดัชนีหุ้นโลก เน้นลงทุนในหุ้น Value ตามดัชนี MSCI World Enhanced Value (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBPGF ลงทุนในหุ้นตลาด Developed Market เน้นหุ้น Value ด้วยเทคนิคการคัดสรรหุ้นที่มีมูลค่าที่น่าสนใจ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBLEQ ลงทุนในหุ้นโลก ที่มีคุณภาพและความผันผวนต่ำ แบบเชิงรุก (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQA ลงทุนในหุ้นโลก ที่มีคุณภาพและความผันผวนต่ำ แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGEQ ลงทุนในหุ้นโลก แบบเชิงรุก เน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพโดยยึดแนวทางการลงทุนแบบ Value investor (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQA ลงทุนในหุ้นโลก แบบเชิงรุก เน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพโดยยึดแนวทางการลงทุนแบบ Value investor (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGEX(A) ลงทุนในหุ้นโลก ที่คัดสรรโดยผู้จัดการกองทุนระดับมืออาชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGEESGA ลงทุนในหุ้นโลกที่เติบโตอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทาง ESG (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGEARA ลงทุนในหุ้นโลก แบบเชิงรุก ด้วยกลยุทธ์ Market Neutral Strategy โดยมุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGMLA ลงทุนในหุ้นโลก ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและMachine Learning ในการคัดสรรหุ้น (ชนิดสะสมมูลค่า)
หุ้นสหรัฐฯ SCBS&P500 ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 500 บริษัทของสหรัฐฯ ตามดัชนี S&P500 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBS&P500A ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 500 บริษัทของสหรัฐฯ ตามดัชนี S&P500 (ชนิดชนิดสะสมมูลค่า)
SCBDJI(A) ลงทุนในหุ้น Blue Chip ของสหรัฐฯ ตามดัชนี Dow Jones Industrial Average (ชนิดชนิดสะสมมูลค่า)
SCBRS2000(A) ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ ตามดัชนี Russell 2000 (ชนิดชนิดสะสมมูลค่า)
SCBUSAA ลงทุนในหุ้นคุณภาพดีและมีศักยภาพในการเติบโตของสหรัฐฯ แบบเชิงรุก (ชนิดชนิดสะสมมูลค่า)
SCBUSSM ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กของสหรัฐฯ แบบเชิงรุก (ชนิดชนิดสะสมมูลค่า)
หุ้นยุโรป SCBEUEQ ลงทุนในหุ้นยุโรป ตามดัชนี STOXX Europe 600 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQA ลงทุนในหุ้นยุโรป ตามดัชนี STOXX Europe 600 (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBEUROPE(A) ลงทุนในหุ้นยุโรป ที่มีคุณภาพดีและมีศักยภาพในการเติบโต แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBEUSM ลงทุนในหุ้นยุโรปขนาดเล็ก แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
หุ้นญี่ปุ่น SCBNK225 ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ตามดัชนี NIKKEI 225 (ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ตามดัชนี NIKKEI 225 (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBJAPAN(A) ลงทุนในหุ้นคุณภาพดีและมีศักยภาพในการเติบโตของบริษัทในประเทศญี่ปุ่น แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBJPSMA ลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็ก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
หุ้นตลาดเกิดใหม่ SCBEMEQ ลงทุนในหุ้นคุณภาพดีและมีศักยภาพในการเติบโตของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ แบบเชิงรุก (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEMEQA ลงทุนในหุ้นคุณภาพดีและมีศักยภาพในการเติบโตของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ แบบเชิงรุก
หุ้นเอเชีย SCBAXJ(A) ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในทวีปเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ตามดัชนี MSCI All Country Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBAEM ลงทุนในหุ้นเติบโตในทวีปเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBAEMHA ลงทุนในหุ้นเติบโตในทวีปเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) แบบเชิงรุก ชนิดป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBAOA ลงทุนในหุ้นคุณภาพดีและมีศักยภาพในการเติบโตของบริษัทในทวีปเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
หุ้นจีน SCBCHA ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ตามดัชนี CSI 300 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBCHAA ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ตามดัชนี CSI 300 (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCE ลงทุนในหุ้นจีน H-Shares ตามดัชนี Hang Seng China Enterprises (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCEH ลงทุนในหุ้นจีน H-Shares ตามดัชนี Hang Seng China Enterprises ชนิดป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCTECHA ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีน ตามดัชนี FTSE China Incl A 25%Technology Capped (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBASHARES(A) ลงทุนในหุ้นจีน A-shares แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCHEQA ลงทุนในหุ้นจีน All China แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCHINA ลงทุนในหุ้นจีน All China แบบเชิงรุก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMLCAA ลงทุนในหุ้นจีน All China ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ Machine Learning ในการคัดสรรหุ้น (ชนิดสะสมมูลค่า)
หุ้นเกาหลี SCBKEQTG ลงทุนในหุ้นเกาหลี ตามดัชนี MSCI Korea 25/50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
หุ้นอินเดีย SCBINDIA ลงทุนในหุ้นอินเดีย ตามดัชนี Nifty 50 (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIAA ลงทุนในหุ้นอินเดีย ตามดัชนี Nifty 50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBINDEQ(A) ลงทุนในหุ้นคุณภาพดีและมีศักยภาพในการเติบโตของบริษัทในประเทศอินเดีย แบบเชิงรุก
หุ้นอินโดนีเซีย SCBINDO(A) ลงทุนในหุ้นอินโดนีเซีย ตามดัชนี MVIS Indonesia
หุ้นเวียดนาม SCBVIET(A) ลงทุนในหุ้นเวียดนามที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ครอบคลุมการลงทุนในหุ้นทุกขนาด
เมกะเทรนด์ SCBSEMI(A) ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Semiconductor ทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในนวัตกรรมยุคใหม่
SCBEV(A) ลงทุนในหุ้นที่ดำเนินธุรกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
SCBBLOC(A) ลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBTRAVEL(A) ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสันทนาการทั่วโลก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCLEANA ลงทุนในหุ้นโลกที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBDIGI ลงทุนในหุ้นโลกที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านดิจิทัล (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBPOPA ลงทุนในหุ้นทั่วโลก ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Thematic) (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBROBOA ลงทุนในหุ้นโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ/หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGHC ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHCA ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBIHEALTH(A) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBBLN ลงทุนในหุ้นชั้นนำ เช่นเดียวกับนักลงทุนระดับมหาเศรษฐี ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมายาวนาน (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBLNA ลงทุนในหุ้นชั้นนำ เช่นเดียวกับนักลงทุนระดับมหาเศรษฐี ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนมายาวนาน (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBINNO(A) ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก เน้นลงทุนบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBAUTO(A) ลงทุนในหุ้นโลก ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBFINTECH(A) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGENOME(A) ลงทุนในหุ้นโลก เน้นลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมและวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBNEXT(A) ลงทุนในธุรกิจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMEGA(A) ลงทุนในหุ้นโลกที่เป็น Megatrends ซึ่งคัดสรรโดยผู้จัดการกองทุนระดับมืออาชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า)
ประเภทกองทุน Fund Code จุดเด่น
สินค้า
โภคภัณฑ์
SCBGOLD ลงทุนในทองคำ (Physical Gold) (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGOLDH ลงทุนในทองคำ (Physical Gold) ชนิดป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBOIL ลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCOMP ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย
สินทรัพย์
ทางเลือก
SCBGIF ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBGPROP ลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROPA ลงทุนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBPINA ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน ในไทยและสิงคโปร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBPIND ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน ในไทยและสิงคโปร์(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPA(A) ลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก อาทิ private equity และ private debt (ชนิดสะสมมูลค่า)
เงื่อนไขการมอบของกำนัล
"โครงการออมเบอร์ 5” ของ บลจ.ไทยพาณิชย์
 1. แคมเปญนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดาประเภทบัญชีเดี่ยว ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ (ทั้งที่เปิดผ่าน บลจ. และ ผู้สนับสนุนการขายทุกช่องทาง) และมีการเปิดบัญชีกองทุนเป็นครั้งแรก ภายในวันที่ 5 กันยายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 เท่านั้น ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
  • 1.1 ผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click หรือนักวางแผนการลงทุนอิสระ (IIP) ของบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”)
  • 1.2 ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY หรือ ช่องทางให้บริการอื่นๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”)
 2. กองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการ คือ กองทุนรวมที่บริหารโดย บลจ.ไทยพาณิชย์ (SCBAM) ที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) (ยกเว้นกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์)
 3. ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านช่องทาง ดังนี้
  • 3.1. กรณีเปิดบัญชีผ่าน SCBAM จะนับยอดเงินลงทุนที่เข้าร่วมรายการ ผ่านช่องทาง SCBAM Fund Click หรือ นักวางแผนการลงทุนอิสระ (IIP) เท่านั้น
  • 3.2. กรณีเปิดบัญชีผ่าน SCB จะนับยอดเงินลงทุนที่เข้าร่วมรายการ ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน SCB EASY หรือช่องทางให้บริการอื่นๆ ของ SCB (นับรวมเป็นช่องทางเดียวกัน) เท่านั้น
 4. ผู้ลงทุนที่มีสิทธิได้รับของกำนัลตามแคมเปญ จะต้องมีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขดังนี้
  • 4.1. เป็นผู้ลงทุนใหม่ที่เปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันที่ 5 กันยายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 และเริ่มต้นลงทุนครั้งแรกในกองทุนที่เข้าร่วมรายการขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป และต้องถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เท่านั้น โดยไม่นับรวมเงินลงทุนจากรายการสับเปลี่ยน และ
  • 4.2. ลงทุนแบบสม่ำเสมอ (“DCA”) ครั้งละ 500 บาทขึ้นไปต่อเดือน โดยต้องเริ่มต้นลงทุนแบบ DCA ครั้งแรกในกองทุนที่เข้าร่วมรายการภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 และลงทุนในกองทุนเดียวกัน ผ่านช่องทางเดียวกันเป็นระยะเวลา 12 เดือนต่อเนื่องตามเดือนปฏิทิน โดยต้องถือครองหน่วยลงทุนของกองทุนนั้น ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เท่านั้น โดยไม่นับรวมเงินลงทุนจากรายการสับเปลี่ยน
 5. ผู้ลงทุนที่เข้าร่วมแคมเปญผ่านช่องทาง SCBAM และ SCB มีสิทธิได้รับของกำนัลตามแคมเปญเมื่อมีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข จะได้รับของกำนัลเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) 500 บาท หรือร้อยละ 0.5 ของยอดเงินลงทุน DCA สะสมสุทธิแต่ไม่เกิน 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 6. SCBAM จะคิดคำนวณมูลค่าของกำนัลเฉพาะจากยอดเงินลงทุนใหม่ ที่มีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของแคมเปญนี้เท่านั้น โดยไม่นับรวมเงินลงทุนจากรายการสับเปลี่ยน
 7. กรณีผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับของกำนัลผ่านการลงทุนจากหลายช่องทาง SCBAM ขอสงวนสิทธิ์พิจารณามอบของกำนัลภายใต้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเดียวกัน โดยคำนวณจากยอดเงินลงทุนของช่องทางเดียวที่มีมูลค่าสูงสุด หรือช่องทางล่าสุดที่ทำการลงทุน (กรณีที่มูลค่าเงินลงทุนเท่ากัน)
 8. กรณีที่ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับของกำนัลในแคมเปญนี้แล้ว ผู้ลงทุนจะไม่มีสิทธิได้รับของกำนัลจากแคมเปญอื่นของ SCBAM หรือ SCB สำหรับกองทุนเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันอีก
 9. SCBAM จะคำนวณมูลค่ายอดเงินลงทุนเฉพาะรายการซื้อที่สำเร็จก่อนเวลาทำการ (Cut-Off Time) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวม
 10. SCBAM จะทำรายการมอบหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 26 มกราคม 2568 และจะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวภายในวันที่ 31 มกราคม 2568
 11. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ลูกค้า ไปยังบัญชีกองทุนของผู้ลงทุนตามเงื่อนไขข้อ 8
 12. ผู้ลงทุนไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก SCBAM
 13. กรณีที่ผู้ลงทุนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ SCBAM กำหนด หรือข้อมูลของผู้ลงทุนเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือผู้ลงทุนปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ลงทุนตกลงให้ SCBAM มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของผู้ลงทุนดังกล่าวได้ทันที โดยผู้ลงทุนไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 14. SCBAM มีสิทธิเรียกให้ผู้ลงทุนคืนของกำนัล
 15. SCBAM มีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ SCBAM เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 16. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ SCBAM ถือเป็นที่สุด

SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.