หุ้นดาวเด่น แห่งเอเชีย

อินเดียและญี่ปุ่น ตัวแทนเอเชียสุดร้อนแรงตอนนี้ คาดเศรษฐกิจขยายตัวและกำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตดีในระยะ 2 ปีนี้


หุ้นอินเดีย คุณภาพ

SCBINDEQ(A) ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ

ลงทุนหุ้นอินเดียที่มีคุณภาพดี
และมีศักยภาพในการเติบโต

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก UTI India Dynamic Equity Fund บริหารเชิงรุก
 • เน้นลงทุนหุ้นอินเดียที่มีคุณภาพดี และมีศักยภาพในการเติบโต
 • กองทุนหลักประกอบไปด้วยทีม Local Market Expertise ที่เข้าใจธุรกิจในประเทศอินเดียเป็นอย่างดี

หุ้นญี่ปุ่น กำลังฮอต

★★★★

SCBJAPAN(A) ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ

ลงทุนหุ้นญี่ปุ่นที่อยู่ในช่วง Regrowth Stage สอดคล้องกับเทรนด์การทำธุรกิจสมัยใหม่ และด้าน ESG

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • คัดสรรหุ้นญี่ปุ่นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยทีมผู้จัดการกองทุนชาวญี่ปุ่น
 • พอร์ตการลงทุนแบบความเชื่อมั่นสูง เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัวและลงทุนหุ้นเพียง 25 – 40 ตัว
 • เน้นบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเทรนด์การลงทุนทำธุรกิจสมัยใหม่ และด้าน ESG
 • Morningstar 4 ดาว (กองทุนหลัก) จากกลุ่ม EAA Fund Japan Large-Cap Equity (ณ 31 ธ.ค. 66)

หุ้นเล็กแต่แจ๋ว กำลังมา

กลุ่ม Laggard Play ระดับราคายังไม่วิ่งขึ้นตามหุ้นขนาดใหญ่มากนัก สะสมรอกระแส Rotation


หุ้นเล็กในสหรัฐฯ

SCBUSSM ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป

ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่มีขนาดกลางถึงเล็ก
และมีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก Granahan US Focused Growth UCITS
 • คัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานด้วย Bottom Up เฟ้นหาบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูง
 • ทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ยาวนาน และเชี่ยวชาญการลงทุนหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐฯ

หุ้นเล็กในยุโรป

★★★★

SCBEUSM ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

ลงทุนหุ้นยุโรป ที่มีขนาดกลางถึงเล็ก
และมีโอกาสการเติบโตสูงในระยะยาว

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
 • ข้อมูลในอดีตหุ้น European Small Cap ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ สำหรับการลงทุนระยะยาว
 • Morningstar 4 ดาว (กองทุนหลัก) ประเภท EAA Fund Europe Small-Cap Equity , ณ 31 ม.ค. 67

พิเศษ! เปย์ค่า Fee* ให้ทั้งเดือน

ขยายเวลารับความเฮงถึง 29 มี.ค. 67

เมื่อลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click เท่านั้น

ตั้งแต่ 1 ก.พ. 67 - 29 มี.ค. 67

*ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ (front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (switching-in fee)


มือใหม่ก็เริ่มต้นลงทุนได้!

เปิดบัญชี SCBAM FUND CLICK เพื่อเริ่มต้นลงทุน

เปิดบัญชีกองทุน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ ผ่านแอปพลิเคชั่น SCBAM Fund Click ในช่วงเวลาตั้งแต่ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 67 - 29 มี.ค. 67 เท่านั้น
 2. กองทุนที่ร่วมรายการจำนวน 4 กองทุน
  • 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBINDEQ(A)
  • 2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBJAPAN(A)
  • 3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBUSSM
  • 4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า) SCBEUSM
 3. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อ (front-end fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (switching-in fee) จะต้องเป็นรายการที่สำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามที่หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการกำหนดไว้
 4. เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click เท่านั้น โดยไม่ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดๆ เท่านั้น
 5. SCBAM มีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ SCBAM เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 6. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ SCBAM ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. SCBAM ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

คำเตือน

 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 www.scbam.com