บริหารจัดการกองทุนรวมบน SCBAM FUND CLICK ได้ทุกที่ทุกเวลา
nature


Application Features

SCBAM Fund Click เป็นแอปพลิเคชันสำหรับจัดการกองทุนรวมของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่ครบครันตั้งแต่เช็คสถานะคำสั่งซื้อขาย ติดตามพอร์ตการลงทุน รวมถึงศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจ สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา


การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร

SCBAM Fund Click E-Account Opening
บัตรประชาชน

ถ่ายภาพตนเองคู่บัตรประชาชน

หน้าแรกสมุดคู่ฝาก หรือ
หน้าจอ Digital Banking
ที่ระบุชื่อและเลขบัญชีครบถ้วน

ตัวอย่างลายเซ็น

หลักฐานการสมัครบริการ
หักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
Internet Banking หรือ ATM


ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

รายชื่อธนาคารท่ีสามารถสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
SCB Easy Application
 1. เปิดแอพพลิเคชั่น SCB EASY
 2. เลือก “ธุรกรรมของฉัน”
 3. เลือก "สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ"
 4. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติจากนั้น กดปุ่ม “ยอมรับ”
 5. เลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร
 6. เลือกค้นหาชื่อ/เลขผู้ให้บริการโดย โดยใส่หมายเลข “9028” เลือก บลจ.ไทยพาณิชย์
 7. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (REF.1) “หมายเลขบัตรประชาชน”
  ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REF.2) “หมายเลขโทรศัพท์มือถือ” เลือก “ตรวจสอบข้อมูล”
 8. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก “ยืนยัน”
 9. เลือกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS จากนั้นกด “ถัดไป”
 10. ใส่รหัส 6 หลักที่ได้รับทาง SMS และบันทึกสลิป/Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ
 11. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 12. ตัวอย่างหลักฐาน
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
SCB Easy Net
 1. เข้าเว็บไซต์ SCB EASY NET (เฉพาะคอมพิวเตอร์เท่านั้น)
 2. เลือก “สมัคร/ซื้อบริการอื่นๆ”
 3. เลือก "เลขที่บัญชี" ที่ต้องการสมัคร
 4. เลือก “Add” ในหน้า สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 5. ค้นหาชื่อบริษัทฯ โดยใส่ Comp Code บริษัท 4 หลัก “9028” เลือก ”Search”
 6. เลือกเครื่องหมาย “+” เพื่อเพิ่มผู้ให้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 7. “ยอมรับในเงื่อนไขแบริการ” และเลือก “Next”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (REF.1) “หมายเลขบัตรประชาชน”
  ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REF.2) “หมายเลขโทรศัพท์มือถือ”
 9. เลือก “Confirm” เพื่อรับ OTP ทางโทรศัพท์มือถือ
 10. ระบุตัวเลข SMS OTP และเลือก “Submit” เพื่อยืนยันการทำรายการ
 11. Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ
 12. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 13. ตัวอย่างหลักฐาน
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้
ATM
 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “SCB Easy/กองทุน/อื่นๆ”
 3. เลือก “สมัครบริการ/ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)”
 4. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. เลือก ประเภทบัญชี และเลือกบริษัทที่ต้องการหักบัญชี “อื่น”
 6. ระบุ Comp Code บริษัท 4 หลัก “9028” เลือก “ถูกต้อง”
 7. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (CUSTOMER NO) “หมายเลขบัตรประชาชน” เลือก “ถูกต้อง”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REFERENCE NO.) “หมายเลขโทรศัพท์มือถือ” เลือก “ถูกต้อง”
 9. ตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง เลือก “ยืนยัน”
 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการเพื่อเป็นหลักฐาน
 11. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 12. ตัวอย่างหลักฐาน
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
K-Cyber
 1. เข้าเว็บไซต์ K-Cyber
 2. เลือก “สมัครบริการ” (มุมขวา)
 3. เลือก “K-Direct Debit”
 4. สมัครออนไลน์
 5. สร้างแบบฟอร์ม
 6. เลือกประเภทบริการ “อื่นๆ” และ เลือกบริษัท “7450028: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด”
 7. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “หมายเลขบัตรประชาชน”
 8. เลือกบัญชีที่ต้องการหัก
 9. เลือก “ตกลง”
 10. Capture หน้าจอยืนยันการทำรายการจากอีเมลของท่าน
 11. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 12. ตัวอย่างหลักฐาน
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้
ATM
 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “พร้อมเพย์/สมัครบริการ/SMSขยันบอก/อื่นๆ”
 3. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ/บริการเติมเงินอัตโนมัติ”
 4. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”
 6. เลือก ประเภทบัญชี
 7. ระบุ Comp Code บริษัท 5 หลัก “50167” เลือก “รหัสบริษัทถูกต้อง”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 “เลขบัตรประชาชน” เลือก “หมายเลขถูกต้อง”
 9. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เลือก “ยืนยันการทำรายการ”
 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการ
 11. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 12. ตัวอย่างหลักฐาน
ทำรายการผ่าน
KMA Application
 1. เปิดแอพพลิเคชั่น KMA
 2. เลือก “เมนูทั้งหมด”
 3. เลือก “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. เลือก “ยอมรับ” เงื่อนไขการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ จากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการสมัคร
 5. เลือก “หลักทรัพย์ กองทุนรวม” เลือก “SCBAM (7770058449)”
 6. ระบุ “หมายเลขบัตรประชาชน”
  ระบุ “หมายเลขโทรศัพท์มือถือ”
 7. เลือก “ถัดไป”
 8. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 9. ตัวอย่างหลักฐาน
ทำรายการผ่านระบบ
Krungsri Online
 1. เข้าเว็บไซต์ krungsri Online
 2. Login เข้าสู่ระบบ Krungsri Online
 3. จากแถบเมนูด้านซ้ายมือภายใต้ “บัญชีเงินฝาก” เลือก “ชำระเงิน”
 4. เลือก “สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และเลือก “ยอมรับ”
 6. เลือกประเภทสินค้าและบริการ “หลักทรัพย์ กองทุนรวม” และเลือกบริษัทผู้รับชำระ “SCBAM”
 7. ระบุเลขที่บัญชีบริษัทหมายเลข “7770058449” เลือก “ถูกต้อง”
 8. เลือก “ดำเนินการ”
 9. ใส่รหัสผ่าน OTP เพื่อยืนยันการทำรายการ
 10. Capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ
 11. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 12. ตัวอย่างหลักฐาน
ทำรายการผ่าน
ตู้ ATM
 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ กรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ”
 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. เลือก “ระบุเลขที่บัญชี”
 5. เลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับเงื่อนไขการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ
 6. เลือก “ประเภทบัญชี” ที่จะสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ
 7. ระบุเลขที่บัญชีบริษัทหมายเลข “7770058449” เลือก “ถูกต้อง”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (CUSTOMER NO) “หมายเลขบัตรประชาชน” เลือก “ถูกต้อง”
  ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REFERENCE NO.) “หมายเลขโทรศัพท์มือถือ” เลือก “ถูกต้อง”
 9. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการเพื่อเป็นหลักฐาน
 10. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 11. ตัวอย่างหลักฐาน
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
ตู้ ATM
 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “อื่นๆ”
 3. เลือก “บริการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. เลือก “สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 5. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัคร และเลือก “ยืนยัน”
 6. เลือก “บัญชีออมทรัพย์”
 7. เลือก “หลักทรัพย์/กองทุน”
 8. ระบุเลขที่บัญชีบริษัท 4 หลัก “0899” หรือเลือก “บลจ.ไทยพาณิชย์”
 9. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (CUSTOMER NO) “หมายเลขบัตรประชาชน” เลือก “ถูกต้อง”
  ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REFERENCE NO.) “หมายเลขโทรศัพท์มือถือ” เลือก “ถูกต้อง”
 10. หน้าจอแสดงรายละเอียดสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก “ยืนยัน”
 11. หน้าจอแสดงการทำรายการเรียบร้อย หากต้องการทำรายการอื่น เลือก “ต้องการ” หากไม่ต้องการทำรายการอื่นๆ เลือก “ไม่ต้องการ”
 12. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการเพื่อเป็นหลักฐาน
 13. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 14. ตัวอย่างหลักฐาน
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
KTB Online
 1. เข้าเว็บไซต์ www.ktbnetbank.com
 2. Login เข้าสู่ระบบ KTB Online
 3. เลือก “บริการอื่นๆ”
 4. เลือก “การสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ” (อยู่มุมซ้ายด้านล่างของหน้าจอ)
 5. เลือก “หลักทรัพย์/กองทุน”
 6. เลือก “SCB ASSET MANAGEMENT CO., LTD (5550)”
 7. ระบุ หมายเลขบัตรประชาชน
 8. แจ้งผลโดยระบุอีเมล์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 9. ตรวจสอบข้อมูล เลือก “ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ” เลือก “ยืนยัน”
 10. การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ เลือก “เสร็จสิ้น”
 11. Capture หน้าจอยืนยันการทำรายการ
 12. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 13. ตัวอย่างหลักฐาน
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
ตู้ ATM
 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “บริการอื่นๆ”
 3. เลือก “บริการอื่นๆ”
 4. เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
 5. เลือก “หักบัญชีอัตโนมัต”
 6. เลือกบริษัทเพื่อทำรายการ “ระบุรหัสบริษัท”
 7. ระบุเลขที่บัญชีบริษัท 4 หลัก “5550” เลือก “รหัสบริษัทถูกต้อง”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (REF1) “หมายเลขบัตรประชาชน”
  ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REF2) “หมายเลขโทรศัพท์มือถือ” เลือก “ถูกต้อง”
 9. หน้าจอแสดงรายละเอียดสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก “ตกลง”
 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการเพื่อเป็นหลักฐาน
 11. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 12. ตัวอย่างหลักฐาน
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
ตู้ ATM
 1. ใส่บัตร ATM และกดรหัสบัตร
 2. เลือก “สมัคร/ปรับเปลี่ยนบริการ”
 3. เลือก “บริการหักบัญชีอัตโนมัติ”
 4. อ่านข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติจากนั้น กดปุ่ม “ตกลง”
 5. เลือก “บัญชีสะสมทรัพย์”
 6. เลือก “ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก”
 7. ระบุรหัสบริษัท 5 หลัก “48398” เลือก “ถูกต้อง”
 8. ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (REF1) “หมายเลขบัตรประชาชน”
  ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REF2) “หมายเลขโทรศัพท์มือถือ” เลือก “ถูกต้อง”
 9. หน้าจอแสดงรายละเอียดสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ เลือก “ยืนยัน”
 10. รับบัตรคืนและรับใบบันทึกการทํารายการเพื่อเป็นหลักฐาน
 11. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 12. ตัวอย่างหลักฐาน
ขั้นตอนการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
Bualuang iBanking
 1. เข้าเว็บไซต์ www.bangkokbank.com/ibanking
 2. Login เข้าสู่ระบบ Bualuang iBanking
 3. เลือก “ชำระเงิน/เติมเงิน”
 4. เลือก “สมัครบริการหักบัญชี” (อยู่แถบเมนูด้านซ้าย)
 5. ประเภทธุรกิจ เลือก “หลักทรัพย์/กองทุน” เลือก "ค้นหา"
 6. คลิกเลือก “บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด” เลือก “ตกลง”
 7. ระบุรายละเอียดตามใบแจ้งการชำระเงิน ดังนี้
  - ชื่อและนามสกุล
  - ระบุเลขที่อ้างอิง 1 (REF1) “หมายเลขบัตรประชาชน”
  - ระบุเลขที่อ้างอิง 2 (REF2) “หมายเลขโทรศัพท์มือถือ”
 8. เลือกบัญชีที่ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เลือก “ขั้นตอนต่อไป”
 9. ตรวจสอบข้อมูล กรอกรหัสผ่าน(OTP)ที่ได้รับทาง SMS เลือก “ยืนยัน”
 10. Capture หน้าจอยืนยันการทำรายการ
 11. อัพโหลดหลักฐานการสมัครที่ คลิก
 12. ตัวอย่างหลักฐาน

12 ขั้นตอนสมัครใช้งาน

SCBAM Fund Click

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเปิดบัญชี คือ บัตรประชาชน, ถ่ายภาพตนเองคู่บัตรประชาชน, หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร, ตัวอย่างลายเซ็น และหลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีโดยอัตโนมัติ

กองทุนประเภท e-class คืออะไร?

e-class คือชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-class) สำหรับผู้ลงทุนที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น ผ่านทางแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click

คําถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (share class) คืออะไร?
กองทุนอาจมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามลักษณะพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น
 • ชนิด a-class นำผลตอบแทนกลับไปลงทุนในกองทุนโดยอัตโนมัติ
 • ชนิด d-class จ่ายผลตอบแทนคืนผู้ถือหน่วยเป็นเงินปันผล
 • ชนิด r-class จ่ายผลตอบแทนคืนผู้ถือหน่วยด้วยการขายหน่วยลงทุนบางส่วนโดยอัตโนมัติ
 • ชนิด e-class ไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
 • ชนิด i-class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
 • ชนิด p-class สำหรับผู้ลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
2. แต่ละ share class ลงทุนต่างกันหรือไม่?
ไม่ต่างกันครับ โดยการแบ่ง share class ไม่ใช่การสร้างกองทุนใหม่ทุก share class ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนเดียวกัน และมีสัดส่วนในการลงทุนในตราสารที่เท่ากัน
3. e-class คืออะไร?
e-class คือชนิดหน่วยลงทุนที่ บลจ.ไทยพาณิชย์จัดตั้งขึ้นเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำและมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่มาก ลักษณะสำคัญของ e-class คือ
 • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อผู้ลงทุนซื้อกองทุน (Front-end Fee)
 • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
 • เริ่มต้นลงทุนได้ ตั้งแต่ 1 บาท
 • สะดวก ลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำการลงทุนแบบเฉลี่ย (Dollar Cost Average : DCA) ได้ (บนช่องทาง SCBAM Fund Click เท่านั้น)
 • มีกองทุนหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงกองทุน money market เป็นกองทุนตลาดเงิน ให้เลือกถึง 15 กอง (บนช่องทาง SCBAM Fund Click เท่านั้น)
 • จำกัดมูลค่าลงทุนรวมทุกกองทุนไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อผู้ลงทุน
4. e-class มีกองทุนอะไรบ้าง?

ตารางแสดงรายชื่อกองทุน Available on SCBAM Fund Click

ชื่อกองทุน ลักษณะการลงทุน ช่องทางการขาย
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส (SCBTMFPLUS-E) คลิก กองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX (SCBSETE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ SET Index SCBAM Fund click และ SCB EASY
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (SCBSET50E) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ SET50 Index SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (SCBBANKINGE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ SET Banking Index SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (SCBENERGYE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ SET Energy Index SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี (SCBKEQTGE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ iShares MSCI South Korea Capped ETF SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน (SCBCEE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index) โดยไม่ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (SCBCEHE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ Hang Seng China Enterprises Index (H-Share Index) โดยปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (SCBCHAE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ CSI 300 Index (A-Share Index) โดยปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIAE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ iShares India 50 ETF SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (SCBNK225E) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ Nikkei 225 Index SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (SCBEUEQE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ STOXX Europe 600 Index SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (SCBS&P500E) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ S&P500 Index SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ (SCBGOLDE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับทองคำ โดยไม่ปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน SCBAM Fund click เท่านั้น
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (SCBGOLDHE) คลิก ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับทองคำ โดยปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน SCBAM Fund click เท่านั้น
5. e-class จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลานานเท่าไร?
จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม Front-end และค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับ e-class ไปตลอด
6. การจำกัดมูลค่าลงทุนที่ 1 ล้านบาท คิดอย่างไร?

ตัวอย่างเช่น

มูลค่าลงทุนใน SCBS&P500E (ชนิด e-class) มูลค่าลงทุนใน SCBBANKINGE (ชนิด e-class) มูลค่า e-class ที่ยังลงทุนได้
200,000 บาท 500,000 บาท ลงทุนได้อีก 300,000 บาท
ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น มูลค่าเงินลงทุนกลายเป็น 300,000 บาท 500,000 บาท ลงทุนได้อีก 200,000 บาท
ตลาดหุ้นปรับตัวลง มูลค่าเงินลงทุนกลายเป็น 100,000 บาท 500,000 บาท ลงทุนได้อีก 400,000 บาท
7. สามารถสับเปลี่ยน e-class ได้หรือไม่?
 • สามารถสับเปลี่ยน e-class ไปยังชนิด e-class และที่ไม่ใช่ e-class (เช่น d-class หรือ r-class) ของกองทุนอื่นๆได้ทุกกอง หากลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click
 • หากลงทุนผ่าน SCB Easy ในปัจจุบันยังไม่สามารถสับเปลี่ยนได้
8. e-class สามารถทำ DCA ได้หรือไม่?
 • สามารถทำ DCA ได้หากลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click
 • หากลงทุนผ่าน SCB Easy ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้
9. หากลงทุนใน e-class รวมกันครบ 1,000,000 บาท ต่อมามูลค่าเงินลงทุนปรับตัวขึ้นเป็น 1,500,000 บาท บลจ.จะมีการคิดค่าธรรมเนียมส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
 • บลจ.จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกับเงินลงทุนทั้งหมดที่อยู่ใน e-class แต่อย่างใด แม้ว่ามูลค่าเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นเกิน 1,000,000 แล้วก็ตาม ดังนั้นจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกับเงินลงทุนทั้ง 1,500,000 บาท หรือมูลค่าใดๆก็ตามที่เงินลงทุนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกในอนาคต
10. หากมีบัญชีซื้อขายกองทุนรวมของบลจ.อยู่แล้ว และต้องการซื้อกองทุนผ่าน SCBAM Fund Click จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่หรือไม่?
 • สำหรับผู้ลงทุนที่ได้เคยเปิดบัญชีโดยตรงกับบลจ. สามารถทำการซื้อขายผ่าน Fundclick ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
 • สำหรับผู้ลงทุนที่ได้เคยเปิดบัญชีผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆของบลจ. เช่น สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) อื่นๆ จะต้องเปิดบัญชีใหม่
 • โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ว่าต้องเปิดบัญชีใหม่หรือไม่จากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านได้ที่ >> https://onlineaccount-fundclick.scbam.com/