SCBAM FUND CLICK
nature
nature
Application Features

SCBAM Fund Click เป็นแอปพลิเคชันสำหรับจัดการกองทุนรวมของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่ครบครันตั้งแต่เช็คสถานะคำสั่งซื้อขาย ติดตามพอร์ตการลงทุน รวมถึงศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจ สะดวกสบายทุกที่ทุกเวลา

การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
SCBAM Fund Click E-Account Opening
บัตรประชาชน
ถ่ายภาพตนเองคู่บัตรประชาชน
หน้าแรกสมุดคู่ฝาก หรือ
หน้าจอ Digital Banking
ที่ระบุชื่อและเลขบัญชีครบถ้วน
ตัวอย่างลายเซ็น
หลักฐานการสมัครบริการ
หักบัญชีอัตโนมัติผ่าน
Internet Banking หรือ ATM

ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

14 ขั้นตอนสมัครใช้งาน
SCBAM Fund Click

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเปิดบัญชี คือ บัตรประชาชน, ถ่ายภาพตนเองคู่บัตรประชาชน, หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร, ตัวอย่างลายเซ็น และหลักฐานการสมัครบริการหักบัญชีโดยอัตโนมัติ


ขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของแต่ละธนาคาร

ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารโดยทำการเก็บข้อมูลบัตรประชาชน ภาพถ่ายใบหน้า และ Mobile Banking Application ของธนาคารนั้นๆ


กองทุนประเภท e-class คืออะไร?

e-class คือชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-class) สำหรับผู้ลงทุนที่ทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น ผ่านทางแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click


คําถามที่พบบ่อย (FAQ)

กองทุนอาจมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามลักษณะพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น

 • ชนิด a-class นำผลตอบแทนกลับไปลงทุนในกองทุนโดยอัตโนมัติ
 • ชนิด d-class จ่ายผลตอบแทนคืนผู้ถือหน่วยเป็นเงินปันผล
 • ชนิด r-class จ่ายผลตอบแทนคืนผู้ถือหน่วยด้วยการขายหน่วยลงทุนบางส่วนโดยอัตโนมัติ
 • ชนิด e-class ไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
 • ชนิด i-class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
 • ชนิด p-class สำหรับผู้ลงทุนกองทุนส่วนบุคคล

ไม่ต่างกัน โดยการแบ่ง share class ไม่ใช่การสร้างกองทุนใหม่ทุก share class ถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนเดียวกัน และมีสัดส่วนในการลงทุนในตราสารที่เท่ากัน

e-class คือชนิดหน่วยลงทุนที่ บลจ.ไทยพาณิชย์จัดตั้งขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำและมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่มาก ลักษณะสำคัญของ e-class คือ

 • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อผู้ลงทุนซื้อกองทุน (Front-end Fee)
 • ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
 • เริ่มต้นลงทุนได้ ตั้งแต่ 1 บาท
 • สะดวก ลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถทำการลงทุนแบบเฉลี่ย (Dollar Cost Average : DCA) ได้ (บนช่องทาง SCBAM Fund Click เท่านั้น)
 • มีกองทุนหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงกองทุน money market ให้ลงทุนบนช่องทาง SCBAM Fund Click เท่านั้น
 • จำกัดมูลค่าลงทุนรวมทุกกองทุนไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อผู้ลงทุน

สามารถค้นหากองทุน e-class เพิ่มเติมได้ที่ คลิก

จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม Front-end และค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับ e-class ไปตลอด

มูลค่าลงทุนใน SCBS&P500E (ชนิด e-class) มูลค่าลงทุนใน SCBBANKINGE (ชนิด e-class) มูลค่า e-class ที่ยังลงทุนได้
200,000 บาท 500,000 บาท ลงทุนได้อีก 300,000 บาท
ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น มูลค่าเงินลงทุนกลายเป็น 300,000 บาท 500,000 บาท ลงทุนได้อีก 200,000 บาท
ตลาดหุ้นปรับตัวลง มูลค่าเงินลงทุนกลายเป็น 100,000 บาท 500,000 บาท ลงทุนได้อีก 400,000 บาท

 • สามารถสับเปลี่ยน e-class ไปยังชนิด e-class และที่ไม่ใช่ e-class (เช่น d-class หรือ r-class) ของกองทุนอื่นๆได้ทุกกอง หากลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click
 • หากลงทุนผ่าน SCB Easy ในปัจจุบันยังไม่สามารถสับเปลี่ยนได้

 • สามารถทำ DCA ได้หากลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click
 • หากลงทุนผ่าน SCB Easy ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้

บลจ.จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกับเงินลงทุนทั้งหมดที่อยู่ใน e-class แต่อย่างใด แม้ว่ามูลค่าเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นเกิน 1,000,000 แล้วก็ตาม ดังนั้นจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกับเงินลงทุนทั้ง 1,500,000 บาท หรือมูลค่าใดๆก็ตามที่เงินลงทุนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกในอนาคต

เอกสารที่ท่านต้องใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้

 • บัตรประชาชน ที่แสดงวันเดือนปีเกิด และต้องไม่หมดอายุ
 • หน้าแรกสมุดคู่ฝาก หรือ หน้าจอ Digital Banking ที่ระบุชื่อสกุลและเลขบัญชีครบถ้วน
 • หลักฐานการยินยอมหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
 • ภาพถ่ายลายเซ็น บนพื้นกระดาษสีขาว

เมื่อท่านทำรายการซื้อกองทุนในแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ทางบลจ.จะสามารถหักเงินได้โดยตรงจากบัญชีธนาคารที่ท่านให้ไว้ โดยก่อนทำรายการให้ท่านเลือก Payment Type เป็น ATS จากนั้นท่านสามารถเลือกหมายเลขบัญชีที่ท่านต้องการใช้ซื้อกองทุนได้

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการหักบัญชีอัตโนมัติการแต่ละธนาคารได้ที่นี่ คลิก

 • สำหรับผู้ลงทุนที่ได้เคยเปิดบัญชีโดยตรงกับบลจ. สามารถทำการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
 • สำหรับผู้ลงทุนที่ได้เคยเปิดบัญชีผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆของบลจ. เช่น สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) อื่นๆ จะต้องเปิดบัญชีใหม่
 • โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ว่าต้องเปิดบัญชีใหม่หรือไม่จากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านได้ที่ : https://onlineaccount-fundclick.scbam.com

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ของแต่ละธนาคารได้ดังนี้ คลิก

ท่านสามารถสอบถามกับธนาคารได้โดยตรง ผ่านทาง Call center ตามหมายเลขด้านล่าง

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777
 2. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
 4. ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (เฉพาะ ME by TMB) โทร. 02-502-0000
 5. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333

ท่านสามารถกลับมาเลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID กับธนาคารอื่นได้ หลังจากที่ยืนยันครั้งก่อนหน้า 60 นาที โดยท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านทางดิจิตอลได้ไม่เกินจำนวนครั้งที่กำหนด กรณีที่เกินจำนวนครั้งที่กำหนด ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนด้วยตนเอง

ท่านจะต้องอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 1. ภาพถ่ายบัตรประชาชน
 2. หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร หรือ หน้าจอผ่านแอปพลิเคชัน
 3. ภาพถ่ายลายเซ็น บนพื้นกระดาษสีขาว
 4. หลักฐานการยินยอมหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)

หมายเหตุ : กรณีที่ท่านได้ยินยอมหักบัญชีผ่านบริการ KPLUS แล้ว ไม่ต้องอัพโหลดหลักฐาน ATS

ให้ท่านตรวจสอบการกรอกข้อมูล 5 อย่างได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด (ค.ศ.), เลขที่บัตรประชาชน, เลข Laser Code

 • ชื่อ - ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ และ ต้องไม่มีช่องว่าง หน้าชื่อและหลังชื่อ
 • นามสกุล - ต้องไม่มีช่องว่าง หน้านามสกุลและหลังนามสกุล
 • หมายเลขบัตรประชาชน - ใส่หมายเลขบัตร 13 หลักให้ครบถ้วน
 • วันเดือนปีเกิด (ตรวจสอบปีเกิด ให้ระบุเป็น ค.ศ.)
 • เลข Laser Coder (หลังบัตรประชาชน โดยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสองตัวแรก จากนั้นใส่เป็นตัวเลขให้ครบหลัก)

ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการเปิดกล้องเบื้องต้นได้ดังนี้

สำหรับ Android

 1. ไปที่ setting ของเครื่อง
 2. ไปที่ apps
 3. หาแอปพลิเคชัน Chrome
 4. เลือก Permission
 5. เลือก Camera และกด allow

หลังจากตั้งค่าตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ไปที่หน้า Chrome ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เลือก จุดสามจุด
 2. เลือก setting
 3. เลือก site setting
 4. เลือก camera
 5. เปิดปุ่มที่ให้ถามทุกครั้งเมื่อต้องการใช้งานกล้อง
 6. ไปที่แอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click กด Open New Account และทำตามการสมัครต่อ

สำหรับ iPhone

 1. ไปที่ ตั้งค่า/Setting ของเครื่อง
 2. หาเมนู Safari
 3. เลื่อนหาคำว่า กล้อง
 4. กดอนุญาต ให้ใช้งานกล้องได้
 5. ไปที่แอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click กด Open New Account และดำเนินการสมัครต่อ

ท่านสามารถใช้ภาพหน้าจอผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารได้ โดยต้องมี คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ-สกุล ตรงกับบัตรประชาชน และ เลขบัญชีธนาคารที่แสดงตัวเลขครบถ้วน

สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ท่านสามารถใช้ SCB Easy App ได้ โดยท่านจำเป็นต้องปิด masking เลขบัญชี ใน menu setting ของ SCB Easy App ให้แสดงเลขบัญชีที่ครบถ้วนก่อน จากนั้นจึงดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • Click ‘หน้ารวมบัญชี’
 • เลือกบัญชีที่ถูกต้อง (Ex. 123-45002-9)
 • แตะยอดรวมบัญชี ใต้เลขบัญชี
 • Click ลูกศรชี้ลงตรง ‘ประเภทบัญชี’
 • Capture หน้าจอเลขบัญชีที่แสดงครบถ้วน พร้อมทั้งชื่อบัญชี ที่แสดงชื่อ-สกุล
 • อัพโหลด Screenshot มาที่ SCBAM Fund Click App

ท่านจะได้รับ

 1. SMS “ท่านได้สมัครเปิดบัญชี SCBAM Fund Click เรียบร้อยแล้ว กรุณารอผลการพิจารณาทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ”
  รูปตัวอย่าง SMS ที่ท่านจะได้รับ
 2. E-mail จาก fundclick.scbam@scb.co.th “SCBAM Fund Click : เราได้รับใบสมัครใช้บริการของท่านเรียบร้อยแล้ว”
  รูปตัวอย่าง E-mail ที่ท่านจะได้รับ

กรุณารอการพิจารณาใบสมัครของท่านจาก บลจ. ภายใน 3 วันทำการ

ท่านจะได้รับ

 1. SMS "การเปิดบัญชี SCBAM Fund Click เสร็จสมบูรณ์แล้ว กรุณารอรับรหัสผ่านทางอีเมล"
  รูปตัวอย่าง SMS ที่ท่านจะได้รับ
 2. E-mail จาก fundclick.scbam@scb.co.th “SCBAM Fund Click : ใบสมัครใช้บริการของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว”
  รูปตัวอย่าง E-mail ที่ท่านจะได้รับ
 3. E-mail จาก fundclick.scbam@scb.co.th ภายใน 2 วันทำการ ให้ท่านตั้ง password ดังภาพ
  รูปตัวอย่าง E-mail ที่ท่านจะได้รับ

หากท่านไม่พบ E-mail ใน inbox กรุณาตรวจสอบใน spam mail หรือ junk mail

ท่านจะได้รับ

 1. SMS "ท่านต้องทำการแก้ไขใบสมัคร SCBAM Fund Click กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทางอีเมล"
  รูปตัวอย่าง SMS ที่ท่านจะได้รับ
 2. E-mail จาก fundclick.scbam@scb.co.th “SCBAM Fund Click : กรุณาแก้ไขข้อมูลสมัครใช้บริการของท่าน”
  รูปตัวอย่าง E-mail ที่ท่านจะได้รับ

ท่านสามารถแก้ไขใบสมัครได้ในกรณีที่อยู่ระหว่างการเปิดบัญชีเท่านั้น

จากนั้นระบุหมายเลขบัตรประชาชน ท่านจะได้รับ OTP ทาง SMS เพื่อยืนยันตัวตนในการแก้ไขข้อมูล ระบบจะตรวจสอบว่าท่านมีใบสมัครเปิดบัญชีอยู่ในระบบ ให้ท่านคลิกยืนยันการดำเนินการแก้ไข

ทางบลจ.ไม่สามารถแก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านได้ บลจ.จำเป็นต้องลบใบสมัครที่มีอยู่ในระบบของท่านออก โดยท่านจะต้องแจ้งความประสงค์มาที่ fundclick.scbam@scb.co.th เพื่อทำการยืนยันตัวตนและลบใบสมัครของท่าน

ลิงค์ตั้งรหัสผ่านจะส่งไปที่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ ภายใน 2 วันทำการหลังจากใบสมัครของท่านได้รับการอนุมัติ
กรุณาตรวจสอบ E-mail จาก fundclick.scbam@scb.co.th หากท่านไม่พบ E-mail ใน inbox กรุณาตรวจสอบใน spam mail หรือ junk mail

ท่านสามารถทำรายการซื้อได้ดังนี้

 1. เลือกเมนู Place Order
 2. เลือกบัญชี (Account)
 3. เลือกแท็บ Purchase
 4. เลือกกองทุน (Fund Code)
 5. ใส่จำนวนเงิน Amount (THB)
 6. ใส่วันทำรายการที่ต้องการให้มีผล (Effective Date)
 7. เลือก Payment Type = ATS (เลือกบัญชีที่ท่านยินยอมให้หักอัตโนมัติ) กรณีที่ท่านเลือกเป็น Bank Transfer ท่านต้องทำการโอนเงินและส่ง slip โอนเงิน เข้ามาที่ am_support.scbam@scb.co.th
 8. ใส่ PIN ที่ท่านได้ตั้งไว้
 9. กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ
รูปตัวอย่างขั้นตอนการซื้อกองทุน

ท่านสามารถทำรายการขายได้ดังนี้

 1. เลือกเมนู Place Order
 2. เลือกบัญชี (Account)
 3. เลือกแท็บ Redeem
 4. เลือกกองทุน (Fund Code)
 5. เลือกวิธีการขาย เป็น บาท (THB) หรือ หน่วย (Unit) และใส่จำนวนเงิน (บาท) หรือ หน่วย (Unit)
 6. ใส่วันทำรายการที่ต้องการให้มีผล (Effective Date)
 7. เลือก Holding period comply to investment restrictions (Yes/No)
 8. ใส่ PIN ที่ท่านได้ตั้งไว้
 9. กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ
รูปตัวอย่างขั้นตอนการขายกองทุน

ท่านสามารถทำรายการสับเปลี่ยนกองทุนได้ดังนี้

 1. เลือกเมนู Place Order
 2. เลือกบัญชี (Account)
 3. เลือกแท็บ Switch
 4. เลือกกองทุน (Fund Code) Switch From/To
 5. เลือกวิธีการสับเปลี่ยน เป็น บาท/หน่วย และใส่ระบุจำนวน เงิน/หน่วย
 6. ใส่วันทำรายการที่ต้องการให้มีผล (Effective Date)
 7. ใส่ PIN ที่ท่านได้ตั้งไว้
 8. กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ
รูปตัวอย่างขั้นตอนการสับเปลี่ยนกองทุน

ท่านสามารถทำรายการ DCA ได้ดังนี้

 1. เลือกเมนู Place Order
 2. เลือกบัญชี (Account)
 3. คลิกแท็บ DCA
 4. เลือกกองทุน (Fund Code)
 5. ใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการซื้อ
 6. เลือก Frequency รายเดือน/รายสัปดาห์ (Monthly/Weekly)
 7. ใส่วันทำรายการที่ต้องการให้มีผลในช่วงระยะเวลานั้นๆ (Valid From/To)
 8. เลือก Payment Type = ATS (เลือกบัญชีที่ท่านยินยอมให้หักอัตโนมัติ) กรณีที่ท่านเลือกเป็น Bank Transfer ท่านต้องทำการโอนเงินและส่ง slip โอนเงิน เข้ามาที่ am_support.scbam@scb.co.th
 9. ใส่ PIN ที่ท่านได้ตั้งไว้
 10. กด Submit เพื่อยืนยันการทำรายการ
รูปตัวอย่างขั้นตอนการทำรายการ DCA

หมายเหตุ : ท่านสามารถยกเลิกการทำรายการได้ก่อนเวลา cut-off time ของกองทุนที่ท่านประสงค์จะยกเลิกเท่านั้น
โดยท่านสามารถทำรายการยกเลิก ได้ดังนี้

 1. เลือกเมนู Order Status
 2. เลือกบัญชี (Account)
 3. เลือกแท็บ Current หรือ Schedule เพื่อหารายการที่ท่านต้องการทำการยกเลิก
 4. เลือกรายการที่ท่านต้องการทำการยกเลิก
 5. เลือก Cancel Order
 6. ใส่ PIN ที่ท่านได้ตั้งไว้เพื่อยืนยันการยกเลิกรายการ
รูปตัวอย่างขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งซื้อกองทุน

เนื่องจากการ Reset Password / PIN / Unlock Account / สอบถาม username เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click จำเป็นต้องยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลส่วนตัวผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบลจ. กรุณาติดต่อ SCBAM Client Relations 02 949 1500 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.

กรุณาตรวจสอบ username และ password ที่กรอก โดยจะต้องระบุตัวพิมพ์เล็ก / พิมพ์ใหญ่ / ตัวเลข ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยจะต้องไม่มีช่องว่าง หรือ อักขระพิเศษ

หมายเหตุ : กรณี Android บางเครื่อง ระบบจะสร้างช่องว่างขึ้นมาเองก่อนพิมพ์ ให้ท่านลบช่องว่างให้หมดก่อนเริ่มพิมพ์ username และ password ของท่าน

ท่านจำเป็นต้องทำการเปิด Accept cookies ของ Browser ที่ท่านใช้งาน และ ปิดหน้าจอ Browser ทั้งหมดที่เปิดค้าง แล้วจึงทำการเปิดอีเมลที่มี Link Reset Password อีกครั้งเพื่อทำการตั้งรหัสผ่านของท่าน

ให้ท่านแจ้งความประสงค์มาที่ fundclick.scbam@scb.co.th โดยแนบหลักฐานดังนี้

 • สำเนาสมุดบัญชี
 • ภาพหลักฐานการยินยอมหักบัญชีอัตโนมัติ

โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้ที่ Payment Type (ATS) ในแอพพลิเคชัน SCBAM Fund Click ภายใน 3 วันทำการ

ให้ท่านตั้งค่าการ Translate ใน Chrome ใหม่ ทำตามขั้นตอนดังนี้

 • ปิดหน้า Chrome
 • คลิกที่ จุดสามจุด มุมบนขวามือ
 • เลือก Translate
 • คลิกที่ จุดสามจุด ขวามือล่าง
 • เลือก Never translate this site
 • Refresh หน้าจอ
เปิดบัญชีกองทุน