กองทุน e-class จาก บลจ.ไทยพาณิชย์
nature

ใครว่าเริ่มต้นลงทุนต้องใช้เงินเยอะ บลจ.ไทยพาณิชย์อยากให้คุณคิดดูใหม่ เพราะเราให้คุณลงทุนง่ายๆ ในกองทุนคุณภาพที่นักลงทุนไม่ควรพลาด

กองทุนประเภท e-class

คัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพ ครอบคลุมทุกประเภท เลือกลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ในมูลค่าเริ่มต้นที่ทุกคนก็ลงทุนได้ เฉพาะการลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click เท่านั้น

สมัครเลย
กองทุนประเภท e-class

คัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพ ครอบคลุมทุกประเภท เลือกลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ในมูลค่าเริ่มต้นที่ทุกคนก็ลงทุนได้ เฉพาะการลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click เท่านั้น

สมัครเลย

ทำไมต้องลงทุนในกองทุนกลุ่ม e-class

ฟรีค่าธรรมเนียม
ทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อและการจัดการ

เริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 1 บาท
เงินไม่มากก็ลงทุนได้

สามารถลงทุนแบบเฉลี่ย
(Dollar Cost Average : DCA)
เพื่อการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน
SCBAM Fund Click สะดวก ง่าย
มีกองทุนคุณภาพให้เลือกมากมาย

ทำไมต้องลงทุนในกองทุนกลุ่ม e-class


ฟรีค่าธรรมเนียม

ทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อและการจัดการ

เริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 1 บาท

เงินไม่มากก็ลงทุนได้

สามารถลงทุนแบบเฉลี่ย

(Dollar Cost Average : DCA)
เพื่อการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน
SCBAM Fund Click

สะดวก ง่าย มีกองทุนคุณภาพให้เลือกมากมาย

23 กองทุน e-class มีอะไรบ้าง

 • กอง e-class ทั้งหมด
 • กองทุนตลาดเงิน
 • หุ้นไทย
 • หุ้นต่างประเทศ
 • ทองคำ
 • Smart Beta

 • SCBSEMI(E)

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  Semiconductor
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 7

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBCTECHE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  China Technology
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 7

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBDJI(E)

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นยูเอส ดีเจไอ
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBTMFPLUS-E

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 1

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBSETE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBSET50E

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  SET50 INDEX
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBBANKINGE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  SET BANKING SECTOR
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 7

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBENERGYE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  SET ENERGY SECTOR
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 7

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBS&P500E

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นยูเอส
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBEUEQE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นยุโรป
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBNK225E

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นญี่ปุ่น
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBCHAE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นจีนเอแชร์
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBCEHE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBCEE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นจีน
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBKEQTGE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นเกาหลี
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBINDIAE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  หุ้นอินเดีย
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBGOLDE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  โกลด์
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 8

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBGOLDHE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  โกลด์ THB เฮดจ์
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 8

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBQUALITYEE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  Thai Equity Quality Portfolio
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBVALUEE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  Thai Equity Value Portfolio
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBMOMENTE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  Thai Equity Momentum Portfolio
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBEQUALE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  Thai Equity Equal Weight Portfolio
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

 • SCBLARGEE

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
  Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio
  (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

  ความเสี่ยงระดับ : 6

  ข้อมูลเพิ่มเติม

23 กองทุน e-class มีอะไรบ้าง

หุ้นต่างประเทศ
กองทุนตลาดเงิน
หุ้นไทย
ทองคำ
Smart Beta
คําถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (share class) คืออะไร?
กองทุนอาจมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามลักษณะพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น
 • ชนิด a-class นำผลตอบแทนกลับไปลงทุนในกองทุนโดยอัตโนมัติ
 • ชนิด d-class จ่ายผลตอบแทนคืนผู้ถือหน่วยเป็นเงินปันผล
 • ชนิด r-class จ่ายผลตอบแทนคืนผู้ถือหน่วยด้วยการขายหน่วยลงทุนบางส่วนโดยอัตโนมัติ
 • ชนิด e-class ไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
 • ชนิด i-class สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
 • ชนิด p-class สำหรับผู้ลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
2. e-class จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมเป็นระยะเวลานานเท่าไร?
จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม Front-end และค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับ e-class ไปตลอด
3. การจำกัดมูลค่าลงทุนที่ 1 ล้านบาท คิดอย่างไร?

ตัวอย่างเช่น

มูลค่าลงทุนใน SCBS&P500E (ชนิด e-class) มูลค่าลงทุนใน SCBBANKINGE (ชนิด e-class) มูลค่า e-class ที่ยังลงทุนได้
200,000 บาท 500,000 บาท ลงทุนได้อีก 300,000 บาท
ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น มูลค่าเงินลงทุนกลายเป็น 300,000 บาท 500,000 บาท ลงทุนได้อีก 200,000 บาท
ตลาดหุ้นปรับตัวลง มูลค่าเงินลงทุนกลายเป็น 100,000 บาท 500,000 บาท ลงทุนได้อีก 400,000 บาท
4. สามารถสับเปลี่ยน e-class ได้หรือไม่?
 • สามารถสับเปลี่ยน e-class ไปยังชนิด e-class และที่ไม่ใช่ e-class (เช่น d-class หรือ r-class) ของกองทุนอื่นๆได้ทุกกอง หากลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click
 • หากลงทุนผ่าน SCB Easy ในปัจจุบันยังไม่สามารถสับเปลี่ยนได้
5. e-class สามารถทำ DCA ได้หรือไม่?
 • สามารถทำ DCA ได้หากลงทุนผ่าน SCBAM Fund Click
 • หากลงทุนผ่าน SCB Easy ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้
6. หากลงทุนใน e-class รวมกันครบ 1,000,000 บาท ต่อมามูลค่าเงินลงทุนปรับตัวขึ้นเป็น 1,500,000 บาท บลจ.จะมีการคิดค่าธรรมเนียมส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่?
 • บลจ.จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกับเงินลงทุนทั้งหมดที่อยู่ใน e-class แต่อย่างใด แม้ว่ามูลค่าเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้นเกิน 1,000,000 แล้วก็ตาม ดังนั้นจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกับเงินลงทุนทั้ง 1,500,000 บาท หรือมูลค่าใดๆก็ตามที่เงินลงทุนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกในอนาคต
7. หากมีบัญชีซื้อขายกองทุนรวมของบลจ.อยู่แล้ว และต้องการซื้อกองทุนผ่าน SCBAM Fund Click จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่หรือไม่?
 • สำหรับผู้ลงทุนที่ได้เคยเปิดบัญชีโดยตรงกับบลจ. สามารถทำการซื้อขายผ่าน Fundclick ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
 • สำหรับผู้ลงทุนที่ได้เคยเปิดบัญชีผ่านตัวแทนจำหน่ายต่างๆของบลจ. เช่น สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) อื่นๆ จะต้องเปิดบัญชีใหม่
 • โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ว่าต้องเปิดบัญชีใหม่หรือไม่จากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านได้ที่ >> https://onlineaccount-fundclick.scbam.com/

คำเตือน
 1. เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 2. ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 3. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย