สะสมความมั่งคั่ง ด้วยกองทุนจากแดนมังกร กองทุนหุ้นจีน เพื่อการลดหย่อนภาษี
nature
nature

ศักยภาพแห่งดินแดนมังกร
ลงทุนก่อน คว้าโอกาสทำกำไรได้มากกว่า
ในกองทุน SSF และ RMF


ทำไมต้องเลือกลงทุน..
ในหุ้นจีน

  1. ตลาดหุ้นจีนยังไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว
  2. เศรษฐกิจจีนมีความแข็งแกร่งจากการเติบโตภายในประเทศ หลังการฟื้นตัวของ covid-19
  3. ประเทศจีนกำลังเติบโตจากนโยบาย Made in China ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ โดยเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากเน้นปริมาณสู่การผลิตที่เน้นคุณภาพ และใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

และผู้สนับสนุนการขาย

รายละเอียดกองทุนลดหย่อนภาษี
“หุ้นจีน” จาก บลจ.ไทยพาณิชย์

คำเตือน
  • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF / RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
เปิดบัญชีกองทุน