กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย ชนิดสะสมมูลค่า SCBINDO(A)

*โปรโมชั่นเฉพาะ SCB EASY เท่านั้น

เปิดบัญชีกองทุน