กองทุน SSF โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ครบทุกประเภทสินทรัพย์ ตอบโจทย์ทุกสไตล์การลงทุน
nature
nature
ลงทุนง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY และ SCBAM FUND CLICK เท่านั้น !!
สมัครใช้งาน

*ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และ SCB EASY App

ลงทุนง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY และ SCBAM FUND CLICK เท่านั้น !!
สมัครใช้งาน

*ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และ SCB EASY App

หลากหลายกองทุน SSF เพื่อการลดหย่อนภาษี
เลือกลงทุนได้ตามใจคุณ

คู่มือภาษี คลิก

หลากหลายกองทุน SSF เพื่อการลดหย่อนภาษี
เลือกลงทุนได้ตามใจคุณ

คู่มือภาษี คลิก

กองทุนแนะนำ
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก
กองทุน LTF เดิม

ทำความรู้จัก 16 กองทุน SSF จาก บลจ.ไทยพาณิชย์

คำเตือน
  • กองทุน SSF พิเศษ สามารถทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยเริ่มทำรายการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
  • กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนรวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน