เปิดบัญชีกองทุน SCBAM Fund Click E-Account Opening | คลิก
nature
nature

อัพเดทสถานการณ์ตลาด

ภาวะเงินเฟ้อลดลง (Disinflation) แม้ยังอยู่ระดับสูงกว่าเป้าหมาย แต่แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
ธนาคารกลางหลายแห่งอาจหยุดขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาส 4 ปีนี้
ผลประกอบการบริษัทไตรมาส 2 ออกมาดีกว่าคาด และปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในตลาดที่พัฒนาแล้ว
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ สะท้อนปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้น Value / Quality

 • ทนทานแข็งแกร่ง เหมาะกับช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ
 • คาด Mild Recession มีโอกาสเกิดในระยะถัดไป

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก DWS Invest CROCI Sectors Plus
 • ลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ เน้นหุ้นกลุ่มคุณค่า (Value) ทั่วโลก คัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ย Economic P/E ต่ำที่สุดจำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม
 • คัดเลือกหุ้นโดยใช้ CROCI methodology ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ
 • กองทุนได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Global Equity, ณ 30 ก.ย. 66

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก Veritas Global Focus Fund (USD)
 • ลงทุนในหุ้นคุณภาพทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และ สหราชอาณาจักร
 • เน้นคุณภาพของหุ้นรายตัวที่มีพื้นฐานดี (Bottom-up Analysis) ในราคาที่เหมาะสม
 • คัดเลือกและลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพ จำนวน 25 – 40 บริษัท
 • กองทุนหลักได้รับ 4 ดาวจาก Morningstar ประเภท EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity, ณ 30 ก.ย. 66

หุ้นไทย พื้นฐานดี

 • หนุนโดยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่
 • เสถียรภาพทางการเมือง ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นการลงทุน

SCBTHAICG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนหุ้นไทยที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว
 • มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีเทียบวัด (active management)
 • ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำในประเทศ เช่น CP ALL BBL GULF AIS เป็นต้น
 • กองทุนได้รับ 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap, ณ 30 ก.ย. 66

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนหุ้นไทยที่มีพื้นฐานดี และมีแนวโน้มเจริญเติบโตในอนาคต
 • มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานสูงกว่าดัชนีเทียบวัด (active management)
 • ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำในประเทศ เช่น BBL GULF AIS SCBX เป็นต้น
 • กองทุนได้รับ 4 ดาว Morningstar ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap, ณ 30 ก.ย. 66

ตราสารหนี้ คุณภาพสูง

 • เน้นตราสารคุณภาพสูง เน้นดูเรชั่นยาว
 • อัตราผลตอบแทนปัจจุบันน่าสนใจ

SCBINC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม

ระดับความเสี่ยง : 5

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund
 • กระจายลงทุนแบบยืดหยุ่นในหลากหลายประเภทตราสารหนี้ทั่วโลกทั้งพันธบัตร หุ้นกู้เอกชน High Yield และ Securitized assets
 • โอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป พร้อมโอกาสร้างรายได้ระหว่างทางการลงทุน
 • กองทุนหลักได้รับ 5 ดาว จาก Morningstar ประเภท EAA Fund Global Flexible Bond, ณ 30 ก.ย. 66

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์

ระดับความเสี่ยง : 5

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก PIMCO Global Investment Grade Credit
 • ตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ทั่วโลกลงทุน
 • กลยุทธ์ Top down และ Bottom up ในการคัดเลือกตราสารรายตัว ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่าส่วนเพิ่มจากการลงทุน
 • กระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้ออกตราสาร

โมเมนตัมแกร่ง

 • ประมาณการกำไรของหุ้นสหรัฐฯ และอินเดียมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น
 • ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและเติบโตดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

SCBUSA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds - US Growth
 • ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่มีโอกาสเติบโต
 • วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกหุ้นรายตัว เลือกเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีความมั่นใจสูง
 • นอกจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคง ยังให้ความสำคัญกับบริษัทที่กำลังพัฒนาธุรกิจ ผลิตสินค้า และบริการใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง

SCBINDEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก UTI India Dynamic Equity Fund
 • บริหารกองทุนแบบ Active ไม่อิงดัชนี โดยทีม Local Market Expertise ที่เข้าใจธุรกิจในอินเดีย
 • ลงทุนหุ้นบริษัทอินเดียคุณภาพดี และมีศักยภาพเติบโตสูงในระยะยาว

เมกะเทรนด์ที่ต้องจับตา

 • โอกาสโตไปกับ Digital Economy พร้อมรับกระแส AI Boom และ Disruptive Change
 • บาลานซ์พอร์ตกับธีม Defensive และมีเสถียรภาพที่เติบโตตาม Demographics

SCBDIGI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก BNP Paribas Disruptive Technology Fund
 • ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี Digital และ Digital Transformation ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์โลก เช่น AI, Cloud computing, IoT, Automation & robotic เป็นต้น
 • กองทุนหลักได้รับ 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท EAA Fund Sector Equity Technology , ณ 30 ก.ย. 66

SCBPOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก Fidelity Sustainable Global Demographics Fund
 • ลงทุนหุ้นทั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทั้งการเพิ่มจำนวน การขยายตัวของชนชั้นกลาง และสังคมผู้สูงอายุ
 • โอกาสสร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ขณะที่มีความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนหุ้นโดยทั่วไป
 • กองทุนหลักได้รับ 4 ดาว จาก Morningstar ประเภท EAA Fund Global Large Cap Growth Equity, ณ 30 ก.ย. 66

ที่มา : QUARTERLY UPDATE 4Q2023 by SCBAM (27/09/2023)

คำเตือน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 www.scbam.com
เปิดบัญชีกองทุน