เปิดบัญชีกองทุน SCBAM Fund Click E-Account Opening | คลิก
nature
nature

อัพเดทสถานการณ์ตลาด

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในปี 2024
เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มไม่เกิด Recession ในปีนี้
ตลาดหุ้นทั่วโลก ได้รับอานิสงส์จากทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่ผ่อนคลายมากขึ้น
ตราสารหนี้ยังคงมีความน่าสนใจในช่วงที่เงินเฟ้อปรับลดลง

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้นทั่วโลกคุณภาพ

โอกาสปรับตัวสูงขึ้น ตามตลาดขาขึ้น พร้อมทนทานช่วงตลาดขาลง

หุ้นเติบโต และหุ้นขนาดเล็ก

สามารถเติบโตได้ระยะยาว
พร้อมรับแรงสนับสนุนจากนโยบายทางการเงินที่มีทิศทางผ่อนคลายลง

หุ้นดาวเด่น แห่งเอเชีย

กลุ่มประเทศ Emerging และ Frontier Market โดยเฉพาะเอเชีย เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว และคาดการณ์กำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโต

ตราสารหนี้ ยังโดดเด่น

ตราสารหนี้ทั่วโลก มีราคาอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับหุ้น
ได้ประโยชน์โดยตรงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะต่อไป

หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก AI

รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่ขยายตัว และการนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายธุรกิจ

QUARTERLY UPDATE 2Q2024 by SCBAM (29/03/2024)

คำเตือน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 www.scbam.com
เปิดบัญชีกองทุน