เปิดบัญชีกองทุน SCBAM Fund Click E-Account Opening | คลิก
nature
nature

อัพเดทสถานการณ์ตลาด

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้งในปี 2024
เศรษฐกิจโลกมีโอกาสทรงตัวแบบ Soft Landing เพิ่มขึ้น
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจที่สำคัญ บ่งชี้ปริมาณการค้าโลกมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น
สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มลดลง แต่ลดลงในอัตราที่ช้าลง

กลยุทธ์การลงทุน

หุ้น Value / Quality

มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดขาขึ้น และทนทานในตลาดขาลง

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก DWS Invest CROCI Sectors Plus บริหารเชิงรุก
 • ลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ เน้นหุ้นกลุ่มคุณค่า (Value) ทั่วโลก คัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีค่าเฉลี่ย Economic P/E ต่ำที่สุดจำนวน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม
 • คัดเลือกหุ้นโดยใช้ CROCI methodology ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ
 • Morningstar 5 ดาว ประเภท Thailand Fund Global Equity ณ 31 ธ.ค. 66

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก AB Low Volatility Equity Portfolio บริหารเชิงรุก
 • ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ (Quality) และผันผวนต่ำ (Stable) มีผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (Risk adjusted returns) ในระดับที่เหมาะสม
 • จากข้อมูลในอดีตกองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนช่วงตลาดขาขึ้น และสามารถลดความเสี่ยงช่วงตลาดขาลง
 • Morningstar 5 ดาว (กองทุนหลัก) ประเภท EAA Global Large Cap Blend Equity ณ 31 ธ.ค. 66

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก Veritas Global Focus Fund (USD)
 • กระจายลงทุนหุ้นคุณภาพทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และ สหราชอาณาจักร
 • เน้นคุณภาพของหุ้นรายตัวที่มีพื้นฐานดี และราคาเหมาะสม
 • Morningstar 4 ดาว (กองทุนหลัก) ประเภท EAA Global Large Cap Blend Equity ณ 31 ธ.ค. 66

หุ้นดาวเด่น แห่งเอเชีย

กลุ่มประเทศ Emerging และ Frontier Market เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวในระยะ 2 ปีข้างหน้า

SCBTHAICG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนหุ้นไทยใน SET และ/หรือ MAI ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว บริหารเชิงรุก
 • ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำ เช่น CP ALL, BBL, GULF, AIS เป็นต้น
 • Morningstar 5 ดาว ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap ณ 31 ธ.ค. 66

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนหุ้นไทยใน SET ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว บริหารเชิงรุก
 • ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำ เช่น BBL, GULF, AIS, SCBX เป็นต้น
 • Morningstar 5 ดาว ประเภท Thailand Fund Equity Large-Cap ณ 31 ธ.ค. 66

SCBINDEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นอินเดีย แอคทีฟ

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก UTI India Dynamic Equity Fund บริหารเชิงรุก
 • เน้นลงทุนหุ้นอินเดียที่มีคุณภาพดี และมีศักยภาพในการเติบโต
 • กองทุนหลักประกอบไปด้วยทีม Local Market Expertise ที่เข้าใจธุรกิจในประเทศอินเดียเป็นอย่างดี

SCBVIET

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเวียดนาม

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • เน้นลงทุนหุ้นเวียดนามคุณภาพดี บริหารเชิงรุก
 • กลยุทธ์การลงทุนหลากหลาย โดยมีการลงทุนทั้งหุ้นเวียดนามรายตัว และ ETF เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะตลาด
 • บริหารสินทรัพย์โดยจัดพอร์ตให้มี Liquidity ให้เพียงพอ

ตราสารหนี้ คุณภาพสูง

ราคาตราสารหนี้ อยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับตราสารทุน
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะต่อไป

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์

ระดับความเสี่ยง : 5

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
 • ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ทั่วโลก
 • กลยุทธ์ Top Down และ Bottom Up คัดเลือกตราสารรายตัว และช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม
 • กระจายลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้ออกตราสาร

SCBINC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม

ระดับความเสี่ยง : 5

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund
 • กระจายลงทุนแบบยืดหยุ่นในหลากหลายประเภทตราสารหนี้ทั่วโลกทั้งพันธบัตร หุ้นกู้เอกชน High Yield และ Securitized assets
 • โอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทั่วไป พร้อมโอกาสร้างรายได้ระหว่างทางการลงทุน
 • Morningstar 5 ดาว (กองทุนหลัก) จาก ประเภท EAA Fund Global Flexible Bond ณ 31 ธ.ค. 66

SCBUSHY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก AXA IM FIIS US Short Duration High Yield Fund เน้นลงทุนในตราสารหนี้ High Yield ระยะสั้นของสหรัฐฯ
 • โอกาสสร้างผลตอบแทน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง
 • ทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ยาวนาน และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่สม่ำเสมอ

SCBDBOND

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond

ระดับความเสี่ยง : 4

จุดเด่นกองทุน

 • บริหารเชิงรุก กระจายสินทรัพย์ลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน คุณภาพดีระดับ Investment Grade ขึ้นไป และตราสารอนุพันธ์
 • ดูเรชั่นยืดหยุ่นสูง ตั้งแต่ -10 ถึง 10 ปี ปรับเปลี่ยนได้ตามแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ย
 • บริหารด้วยหลากหลายกลยุทธ์ลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า

หุ้น Small Cap กำลังกลับมา

กลุ่ม Laggard Play ที่ระดับราคายังไม่ปรับตัวตามหุ้นขนาดใหญ่มากนัก

SCBUSSM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก Granahan US Focused Growth UCITS
 • ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ขนาดกลางถึงเล็กที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว
 • คัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานด้วย Bottom Up เฟ้นหาบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูง
 • ทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ยาวนาน และเชี่ยวชาญการลงทุนหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐฯ

SCBEUSM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund
 • ลงทุนหุ้นยุโรป ขนาดกลางถึงเล็กที่มีโอกาสการเติบโตสูงในระยะยาว
 • ข้อมูลในอดีตหุ้น European Small Cap ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ สำหรับการลงทุนระยะยาว

หุ้นธีมยั่งยืน รับเทรนด์ Net Zero

ธีมหุ้น Energy Transition และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีแรงหนุนจากอุปสงค์ที่ขยายตัว
คาดรับมือกับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวได้

SCBSEMI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor

ระดับความเสี่ยง : 7

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก VanEck Semiconductor UCITS ETF
 • เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Semiconductor ทั่วโลก
 • คาดว่าตลาด Semiconductor เติบโตเฉลี่ยประมาณปีละ 10% ในระยะยาว
 • Semiconductor เป็น Strategic Sector โดยรัฐบาลทั่วโลกดำเนินการเชิงรุกเร่งสร้าง Chip Ecosystem ของตนเอง

SCBCLEAN

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก BNP Paribas Energy Transition Fund บริหารเชิงรุก
 • ลงทุนในธุรกิจที่มีส่วนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานทดแทนทั่วโลก
 • ลงทุนได้ทุก Market Cap เฟ้นหาโอกาสลงทุนในหุ้นขนาดเล็กถึงกลางที่เติบโตสูง

SCBEV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนหลัก Krane Shares Electric Vehicles & Future Mobility ETF
 • ลงทุนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและ Supply Chain ทั่วโลก ครอบคลุมประเทศผู้นำที่ยังมีแนวโน้มเติบโต เช่น จีน สหรัฐฯ เยอรมนี
 • คาดว่ายานยนต์ไฟฟ้า จะมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกในระยะยาวมากกว่า 5-10 ปี

ที่มา : QUARTERLY UPDATE 1Q2024 by SCBAM (27/12/2023)

คำเตือน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 www.scbam.com
เปิดบัญชีกองทุน