ยกขบวน 5 ธีมลงทุนเด่น รับไตรมาส 2/2023 กับกองทุนคุณภาพ กระจายเสี่ยง พร้อม Safe พอร์ตต้านความผันผวน
หุ้น Big Tech ศักยภาพ

ได้รับประโยชน์จากทิศทางเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว
และผลประกอบการน่าจะฟื้นตัวดี


SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส


ลงทุนหุ้นบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ตามดัชนี S&P500

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • คัดเลือกการลงทุนในกองทุน ETF ที่มี Tracking error และค่าธรรมเนียมต่ำ
 • ตัวอย่างหุ้นที่น่าสนใจ เช่น Microsoft, Apple เป็นต้น
 • กองทุน SCBS&P500 ได้รับ 5 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund US Equity, ณ 28 ก.พ. 66
SCBNDQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว


เน้นลงทุนหุ้นเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรม และศักยภาพสูงตามดัชนี NASDAQ

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ประกอบด้วยหุ้นบริษัททั้งใน และนอกประเทศสหรัฐฯ จำนวน 100 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
 • ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียง และมีผู้ใช้งานทั่วโลก เช่น Amazon, Alphabet เป็นต้น

SCBGEQ*

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้


กระจายลงทุนหุ้นคุณภาพทั่วโลก

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • กระจายการลงทุนในหุ้นคุณภาพทั่วโลก เน้นลงทุนในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และ สหราชอาณาจักร
 • เน้นคุณภาพหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานดี (Bottom-up Analysis) ราคาเหมาะสม
 • กองทุนหลักได้รับ Overall Rating 4 ดาว จาก Morningstar ในกลุ่ม Global Large Cap Blend Equity, ณ 28 ก.พ. 66
SCBSEMI

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor


ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

ระดับความเสี่ยง : 7

จุดเด่นกองทุน

 • เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Semiconductor (Pure Play) ทั่วโลก
 • Semiconductor เป็นส่วนประกอบสำคัญในนวัตกรรมยุคใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), หุ่นยนต์, 5G และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet of Things) ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

หุ้นเอเชีย ดาวเด่น

ศักยภาพเศรษฐกิจที่เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก
ได้รับอานิสงค์จากจีนเปิดประเทศ


SCBCHEQ*

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่าอิควิตี้


ลงทุนหุ้นจีนทุกตลาด (All Shares) คัดสรรหุ้นที่ได้ประโยชน์ จากธีมระยะยาวที่มีโอกาสเติบโต

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • คัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีคุณภาพสูง ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Up
 • กระจายการลงทุนบางส่วนไปในหุ้นกลุ่มขนาดกลาง (Mid cap tilt) เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha)
 • มีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูง กองทุนหลักสามารถลงทุนในหุ้นจีน A-shares ได้สูงสุด 70%
 • กองทุนหลักได้รับ 5 ดาว จาก Morningstar ในกลุ่ม EAA Fund China Equity, ณ 28 ก.พ. 66

SCBAEM*

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต ฟันด์


กระจายลงทุนหุ้นเอเชีย (ยกเว้น ญี่ปุ่น) ที่มีศักยภาพ และมีโอกาสเติบโตในระยะยาว

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีอ้างอิงในทุกๆช่วงการลงทุน
 • มีความเชื่อมั่นในหลักทรัพย์ที่เลือกลงทุนสูง (High Conviction) มีการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงลึกรายตัว
 • กองทุนหลักได้รับ 4 ดาว จาก Morningstar ในกลุ่ม EAA fund Asia ex Japan Equity, ณ 28 ก.พ. 66

หุ้นไทย มีโอกาสฟื้นตัว

โอกาสเติบโตจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่


SCBTHAICG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย


เน้นลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • เน้นลงทุนในบริษัทไทยที่มีพื้นฐานดี และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีโอกาสเติบโตในระยะยาว
 • กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีเทียบวัด (active management)
 • ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน เช่น AIS, PTT เป็นต้น
 • กองทุน SCBTHAICG ได้รับ 5 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Equity Large Cap, ณ 28 ก.พ. 66

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ธนอนันต์


ลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มเจริญเติบโตในระยะยาว

ระดับความเสี่ยง : 6

จุดเด่นกองทุน

 • คัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี (Strong fundamental) มีโอกาสเติบโตในระยะยาว
 • กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีเทียบวัด (active management)
 • ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุน เช่น CP All, DELTA เป็นต้น
 • กองทุน SCBDA ได้รับ 5 ดาว จาก Morningstar ประเภท Thailand Fund Equity Large Cap, ณ 28 ก.พ. 66

ตราสารหนี้โลก คุณภาพดี

ช่วยกระจายความเสี่ยง
พร้อมอัตราผลตอบแทนกลุ่มตราสารหนี้โลก อยู่ในระดับที่น่าสนใจ


SCBGLOB*

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์


ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก มีสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐค่อนข้างสูง

ระดับความเสี่ยง : 4

จุดเด่นกองทุน

 • เน้นลงทุนในตราสารที่มีความปลอดภัย และคุณภาพสูง เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ และกระจายความเสี่ยงต่อรายของผู้ออกตราสารค่อนข้างดี
 • มุ่งหวังให้พอร์ตการลงทุนมีการเติบโตแบบสมดุล จากการเติบโตของเงินลงทุนและกระแสเงินสดรับที่สม่ำเสมอ
 • กองทุนหลักได้รับ 4 ดาว จาก Morningstar ในกลุ่ม EAA Fund Global Bond, ณ 28 ก.พ. 66

SCBINC*

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม


ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก สร้างกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอ

ระดับความเสี่ยง : 5

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนยืดหยุ่นในหลายประเภทตราสารหนี้ทั่วโลก เช่น พันธบัตร หุ้นกู้เอกชน High Yield และ Securitized assets เป็นต้น
 • เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงขึ้นกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วไป พร้อมโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดระหว่างการลงทุน
 • กองทุนหลักได้รับ 5 ดาว จาก Morningstar ประเภท EAA Fund Global Flexible Bond, ณ 28 ก.พ. 66

SCBEMBOND*

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่


ลงทุนตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ เน้นตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้คุณภาพระดับ Investment Grade

ระดับความเสี่ยง : 4

จุดเด่นกองทุน

 • ลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ทั้งภาครัฐ และเอกชน ระดับ Investment Grade
 • กระจายความเสี่ยงการลงทุนในตราสารที่หลากหลายอุตสาหกรรม
 • กองทุนหลักได้รับ 5 ดาว จาก Morningstar ประเภท Global Emerging Markets Bond , ณ 28 ก.พ. 66

ทองคำ กระจายเสี่ยง

การลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง “ทองคำ”

SCBGOLDH

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์


เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก พร้อมป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ระดับความเสี่ยง : 8

จุดเด่นกองทุน

 • กองทุนจะลงทุน SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในสิงคโปร์
 • ช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตลงทุน จากการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
 • มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าเงินเฟ้อได้ในระยะยาว
 • ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

ลงทุนง่ายๆ ผ่าน

และผู้สนับสนุนการขายทุกราย

เปิดบัญชีกองทุน