กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (SCBABS)

24 เมษายน 2560

SCBABS ติดเบรคความเสี่ยง ปลอดภัยแม้ตลาดผันผวน

คำเตือนสื่อความรู้นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาและให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยเป็นเพียงมุมมอง ณ ช่วงขณะเวลาที่จัดทำขึ้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCBAM Call Center 02-777-7777 กด 0 ถึง 6