กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0124  
 SCBTMFP-A 10.4658  
 SCBTMFP-B 10.4082  
 SCBTMFP-C 10.2954  
 SCBTMFP-I 10.4661  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.7767  
 SCBSFFP-A 10.2030  
 SCBSFFP-B 10.1925  
 SCBSFFP-C 10.1283  
 SCBSFFP-I 10.2031  
 SCBRF 18.6679  
 SCBFP 11.1766  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 10.4847  
 SCBBANKING 14.2618  
 SCBSET50 17.4639  
 SCBSET 18.6229  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.8609  
 SCBDV 12.5278  
 SCBMF 17.3741  
 SCBMF2 12.1580  
 SCBMF3 9.3105  
 SCBMF4 9.2189  
 SCBMF5 8.4749  
 SCBPMO 10.7658  
 SCBSE 11.6277  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.5205  
 SCBTS2 12.2475  
 SCBTS3 13.7570  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.9936  
 SCBPG 9.5902  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.4480  
 SCB2576 10.8162  
 SCB2586 11.0056  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.6204  
 SCBTG7-4 9.6603  
 SCBTRTG 10.2548  
 SCBKEQTG 9.7106  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.4908  
 SCBLT2 24.6878  
 SCBLT3 25.8931  
 SCBLT4 12.9723  
 SCBLTS 12.9517  
 SCBLTT 16.1494  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 12.9187  
 SCBRM2 12.8942  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.9557  
 SCBRM4 49.5722  
 SCBRMS50 16.4377  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.4393  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.2941  
 SCBRMGWP 11.0544  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.3124  
 SCBSMART3 10.0015  
 SCBSMART4 10.0562  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 12.0331  
 SCBCE 8.1880  
 SCBCEH 10.5494  
 SCBCEH2 10.6506  
 SCBNK225 11.2595  
 SCBNK225D 11.2591  
 SCBGOLD 7.1511  
 SCBGOLDH 7.0537  
 SCBAEM 11.6703  
 SCBEUEQ 10.3113  
 SCBSP500 14.2826  
 SCBOIL 11.2232  
 SCBPGF 11.9893  
 SCBEMEQ 10.3669  
 SCBGEQ 12.6033  
 SCBGLOW 11.7061  
 SCBGLOWP 11.3957  
 SCBGSIF 11.1231  
 SCBGLOB 10.0990  
 SCBEMBOND 9.5340  
 SCBCOMP 8.0811  
 กองทุนหลัก
 2828HK 110.4000  
 SGLD 117.7700  
 1321JT 16,320.0000  
 SXXPIEXGY 34.5300  
 SPY 200.7500  
 DBO 27.7400  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 28.9454  
 HKD 4.1627  
 USD 32.2600  
 JPY 29.7214  
 EUR 41.5871