กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0917  
 SCBTMFP-A 10.5652  
 SCBTMFP-B 10.4921  
 SCBTMFP-C 10.3489  
 SCBTMFP-I 10.5655  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.9550  
 SCBSFFP-A 10.3321  
 SCBSFFP-B 10.3105  
 SCBSFFP-C 10.2020  
 SCBSFFP-I 10.3323  
 SCBRF 18.8705  
 SCBFP 11.4596  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 9.2135  
 SCBBANKING 12.5083  
 SCBSET50 16.6353  
 SCBSET 17.5571  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.2229  
 SCBDV 11.3695  
 SCBMF 16.6469  
 SCBMF2 11.1100  
 SCBMF3 8.5115  
 SCBMF4 8.8042  
 SCBMF5 7.7803  
 SCBPMO 8.9362  
 SCBSE 10.7177  
 SCBMSE 10.4076  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.4253  
 SCBTS2 12.1482  
 SCBTS3 13.6415  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.8099  
 SCBPG 9.4540  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.3009  
 SCB2576 10.4718  
 SCB2586 10.3876  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.9024  
 SCBTG7-4 9.3864  
 SCBTG3P3B 9.6039  
 SCBTG3P3C 9.7334  
 SCBKEQTG 8.8062  
 SCBUSSMTG 10.5547  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 16.7870  
 SCBLT2 22.9680  
 SCBLT3 23.8470  
 SCBLT4 12.4138  
 SCBLTS 12.7519  
 SCBLTT 15.3787  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.0720  
 SCBRM2 13.1437  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.3776  
 SCBRM4 48.3031  
 SCBRMS50 15.5602  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.1551  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 9.8898  
 SCBRMGWP 10.3346  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.3990  
 SCBSMART3 10.0621  
 SCBSMART4 10.1701  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 10.5089  
 SCBCE 9.3555  
 SCBCEH 12.0144  
 SCBCEH2 12.1700  
 SCBCHA 11.3505  
 SCBNK225 13.5668  
 SCBNK225D 12.4318  
 SCBGOLD 6.9162  
 SCBGOLDH 6.8101  
 SCBAEM 11.2016  
 SCBEUEQ 11.8881  
 SCBSP500 14.4731  
 SCBINDIA 9.9527  
 SCBOIL 5.5513  
 SCBPGF 10.7150  
 SCBEMEQ 9.3377  
 SCBGEQ 12.3797  
 SCBGLOW 11.2813  
 SCBGLOWP 10.6907  
 SCBGSIF 11.6129  
 SCBGLOB 9.7989  
 SCBEMBOND 8.2430  
 SCBCOMP 6.5159  
 กองทุนหลัก
 2828HK 124.5000  
 SGLD 113.2000  
 1321JT 19,810.0000  
 SXXPIEXGY 40.2800  
 SPY 208.2400  
 DBO 13.6400  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 24.7282  
 HKD 4.1979  
 USD 32.5500  
 JPY 27.0768  
 EUR 34.9934