กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0418  
 SCBTMFP-A 10.5019  
 SCBTMFP-B 10.4386  
 SCBTMFP-C 10.3147  
 SCBTMFP-I 10.5021  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.8415  
 SCBSFFP-A 10.2515  
 SCBSFFP-B 10.2369  
 SCBSFFP-C 10.1567  
 SCBSFFP-I 10.2516  
 SCBRF 18.7453  
 SCBFP 11.3353  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 10.3569  
 SCBBANKING 14.3321  
 SCBSET50 17.6792  
 SCBSET 18.6395  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.9060  
 SCBDV 11.9369  
 SCBMF 17.4302  
 SCBMF2 12.0155  
 SCBMF3 9.2502  
 SCBMF4 9.3211  
 SCBMF5 8.6012  
 SCBPMO 9.8118  
 SCBSE 11.2256  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.6802  
 SCBTS2 12.4137  
 SCBTS3 13.9475  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 12.1009  
 SCBPG 9.6773  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.5003  
 SCB2576 10.8760  
 SCB2586 11.0591  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.7589  
 SCBTG7-4 9.9316  
 SCBTRTG 10.3227  
 SCBTRTG2 10.2418  
 SCBKEQTG 8.8313  
 SCBUSSMTG 10.3381  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.6193  
 SCBLT2 24.6138  
 SCBLT3 26.1905  
 SCBLT4 13.1098  
 SCBLTS 12.9942  
 SCBLTT 16.2459  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 12.9783  
 SCBRM2 13.0361  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 26.1318  
 SCBRM4 50.4090  
 SCBRMS50 16.6034  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.1987  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.2097  
 SCBRMGWP 10.8536  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.3845  
 SCBSMART3 10.0647  
 SCBSMART4 10.1617  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 11.6590  
 SCBCE 8.5554  
 SCBCEH 10.8771  
 SCBCEH2 10.9735  
 SCBNK225 12.1850  
 SCBNK225D 11.1662  
 SCBGOLD 7.0316  
 SCBGOLDH 6.8341  
 SCBAEM 11.6496  
 SCBEUEQ 10.4530  
 SCBSP500 14.6991  
 SCBOIL 8.8916  
 SCBPGF 11.8247  
 SCBEMEQ 9.9094  
 SCBGEQ 12.5702  
 SCBGLOW 11.6322  
 SCBGLOWP 11.2297  
 SCBGSIF 11.3656  
 SCBGLOB 10.0132  
 SCBEMBOND 9.3737  
 SCBCOMP 7.7190  
 กองทุนหลัก
 2828HK 113.7000  
 SGLD 113.8900  
 1321JT 17,810.0000  
 SXXPIEXGY 34.9800  
 SPY 207.6400  
 DBO 21.9400  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 27.9039  
 HKD 4.2348  
 USD 32.8320  
 JPY 27.7884  
 EUR 40.8430