กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.1005  
 SCBTMFP-A 10.5766  
 SCBTMFP-B 10.5015  
 SCBTMFP-C 10.3546  
 SCBTMFP-I 10.5768  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.9744  
 SCBSFFP-A 10.3469  
 SCBSFFP-B 10.3238  
 SCBSFFP-C 10.2098  
 SCBSFFP-I 10.3470  
 SCBRF 18.8998  
 SCBFP 11.5053  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 9.9916  
 SCBBANKING 12.4077  
 SCBSET50 17.2374  
 SCBSET 18.2048  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.4972  
 SCBDV 11.6888  
 SCBMF 17.3689  
 SCBMF2 11.5512  
 SCBMF3 8.8386  
 SCBMF4 9.1410  
 SCBMF5 8.0727  
 SCBPMO 9.2701  
 SCBSE 11.1803  
 SCBMSE 10.8911  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.7071  
 SCBTS2 12.4462  
 SCBTS3 13.9766  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 12.0086  
 SCBPG 9.6111  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.4155  
 SCB2576 10.6823  
 SCB2586 10.7172  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.9284  
 SCBTG7-4 9.9313  
 SCBTG3P3B 9.9030  
 SCBTG3P3C 10.0363  
 SCBTG3P3D 10.1919  
 SCBKEQTG 9.5696  
 SCBUSSMTG 10.6449  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.2011  
 SCBLT2 23.8318  
 SCBLT3 24.8643  
 SCBLT4 13.0412  
 SCBLTS 12.8771  
 SCBLTT 15.9911  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.0904  
 SCBRM2 13.1962  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.7811  
 SCBRM4 50.0428  
 SCBRMS50 16.1140  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.2294  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.1655  
 SCBRMGWP 10.7856  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.4489  
 SCBSMART3 10.1990  
 SCBSMART4 10.3957  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 10.7464  
 SCBCE 10.9450  
 SCBCEH 13.9297  
 SCBCEH2 14.1596  
 SCBCHA 12.9777  
 SCBNK225 14.1053  
 SCBNK225D 12.3218  
 SCBGOLD 6.9785  
 SCBGOLDH 6.8838  
 SCBAEM 11.7347  
 SCBEUEQ 12.1461  
 SCBSP500 14.6786  
 SCBINDIA 9.6664  
 SCBOIL 6.0762  
 SCBPGF 11.2341  
 SCBEMEQ 10.3026  
 SCBGEQ 12.7428  
 SCBGLOW 11.6049  
 SCBGLOWP 11.1633  
 SCBGSIF 11.6436  
 SCBGLOB 9.7440  
 SCBEMBOND 8.3830  
 SCBCOMP 6.6345  
 กองทุนหลัก
 2828HK 145.9000  
 SGLD 114.3600  
 1321JT 20,760.0000  
 SXXPIEXGY 41.2600  
 SPY 210.6600  
 DBO 14.7400  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 25.3314  
 HKD 4.1963  
 USD 32.5220  
 JPY 27.0619  
 EUR 34.6612