กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0506  
 SCBTMFP-A 10.5128  
 SCBTMFP-B 10.4478  
 SCBTMFP-C 10.3207  
 SCBTMFP-I 10.5130  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.8609  
 SCBSFFP-A 10.2646  
 SCBSFFP-B 10.2488  
 SCBSFFP-C 10.1638  
 SCBSFFP-I 10.2647  
 SCBRF 18.7615  
 SCBFP 11.3438  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 9.2373  
 SCBBANKING 13.5123  
 SCBSET50 16.7293  
 SCBSET 17.6878  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.4891  
 SCBDV 11.3774  
 SCBMF 16.5680  
 SCBMF2 11.4902  
 SCBMF3 8.8097  
 SCBMF4 8.8506  
 SCBMF5 8.1018  
 SCBPMO 9.2853  
 SCBSE 10.6565  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.2464  
 SCBTS2 11.9596  
 SCBTS3 13.4305  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.7678  
 SCBPG 9.4162  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.2807  
 SCB2576 10.4951  
 SCB2586 10.4920  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.7643  
 SCBTG7-4 9.5906  
 SCBTRTG 9.8732  
 SCBTRTG2 9.7788  
 SCBKEQTG 8.5804  
 SCBUSSMTG 10.1736  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 16.9007  
 SCBLT2 23.3646  
 SCBLT3 24.8129  
 SCBLT4 12.5116  
 SCBLTS 12.7870  
 SCBLTT 15.4389  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 12.9927  
 SCBRM2 13.0403  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.3635  
 SCBRM4 47.8888  
 SCBRMS50 15.6990  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.2633  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 9.7409  
 SCBRMGWP 10.1622  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.3196  
 SCBSMART3 9.9040  
 SCBSMART4 9.9339  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 11.2565  
 SCBCE 8.7756  
 SCBCEH 11.1549  
 SCBCEH2 11.2667  
 SCBNK225 12.2888  
 SCBNK225D 11.2607  
 SCBGOLD 7.0969  
 SCBGOLDH 6.8984  
 SCBAEM 11.0410  
 SCBEUEQ 10.2277  
 SCBSP500 14.6485  
 SCBOIL 6.5158  
 SCBPGF 11.3879  
 SCBEMEQ 9.1021  
 SCBGEQ 11.9730  
 SCBGLOW 11.1009  
 SCBGLOWP 10.5093  
 SCBGSIF 11.1884  
 SCBGLOB 10.0166  
 SCBEMBOND 8.6043  
 SCBCOMP 7.0975  
 กองทุนหลัก
 2828HK 115.2000  
 SGLD 114.9000  
 1321JT 17,970.0000  
 SXXPIEXGY 34.0700  
 SPY 206.8400  
 DBO 16.0500  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 26.7982  
 HKD 4.2369  
 USD 32.8570  
 JPY 27.5363  
 EUR 40.3583