กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.1236  
 SCBTMFP-A 10.6101  
 SCBTMFP-B 10.5292  
 SCBTMFP-C 10.3707  
 SCBTMFP-I 10.6103  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 20.0244  
 SCBSFFP-A 10.3884  
 SCBSFFP-B 10.3617  
 SCBSFFP-C 10.2350  
 SCBSFFP-I 10.3887  
 SCBRF 18.9669  
 SCBFP 11.5426  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 9.4050  
 SCBBANKING 10.5210  
 SCBSET50 16.2970  
 SCBSET 17.3009  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.1758  
 SCBDV 11.0754  
 SCBMF 16.4796  
 SCBMF2 10.9492  
 SCBMF3 8.4342  
 SCBMF4 8.6711  
 SCBMF5 7.5091  
 SCBPMO 8.7906  
 SCBSE 10.8591  
 SCBMSE 10.5393  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.2873  
 SCBTS2 11.9981  
 SCBTS3 13.4717  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.7768  
 SCBPG 9.4205  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.3384  
 SCB2576 10.3728  
 SCB2586 10.1686  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 11.0000  
 SCBTG7-4 9.7525  
 SCBTG3P3B 9.5896  
 SCBTG3P3C 9.7142  
 SCBTG3P3D 9.8423  
 SCBTG3P3E 9.7864  
 SCBKEQTG 8.7976  
 SCBUSSMTG 11.2726  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 16.6060  
 SCBLT2 22.5227  
 SCBLT3 23.1210  
 SCBLT4 12.2313  
 SCBLTS 12.6344  
 SCBLTT 15.2428  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.1410  
 SCBRM2 13.1976  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.1993  
 SCBRM4 47.5114  
 SCBRMS50 15.2062  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.0717  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 9.9193  
 SCBRMGWP 10.4525  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.4508  
 SCBSMART3 10.1185  
 SCBSMART4 10.2320  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 10.7898  
 SCBCE 9.8738  
 SCBCEH 12.1171  
 SCBCEH2 12.2727  
 SCBCHA 11.4642  
 SCBNK225 14.2951  
 SCBNK225D 12.4874  
 SCBGOLD 7.0812  
 SCBGOLDH 6.7424  
 SCBAEM 10.8882  
 SCBEUEQ 11.5954  
 SCBSP500 14.3594  
 SCBINDIA 10.0247  
 SCBOIL 5.7456  
 SCBPGF 10.4127  
 SCBEMEQ 9.3631  
 SCBGEQ 12.7915  
 SCBGLOW 11.3319  
 SCBGLOWP 10.8194  
 SCBGSIF 11.3892  
 SCBGLOB 9.5552  
 SCBEMBOND 8.2311  
 SCBCOMP 6.6666  
 กองทุนหลัก
 2828HK 125.0000  
 SGLD 111.6400  
 1321JT 21,150.0000  
 SXXPIEXGY 38.9800  
 SPY 207.3100  
 DBO 14.0800  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 25.3849  
 HKD 4.3651  
 USD 33.8420  
 JPY 27.4357  
 EUR 37.5103