กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0263  
 SCBTMFP-A 10.4828  
 SCBTMFP-B 10.4225  
 SCBTMFP-C 10.3044  
 SCBTMFP-I 10.4831  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.8070  
 SCBSFFP-A 10.2258  
 SCBSFFP-B 10.2133  
 SCBSFFP-C 10.1415  
 SCBSFFP-I 10.2259  
 SCBRF 18.7010  
 SCBFP 11.2557  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 10.0664  
 SCBBANKING 13.3362  
 SCBSET50 16.8340  
 SCBSET 17.9296  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.4894  
 SCBDV 12.2137  
 SCBMF 16.6243  
 SCBMF2 11.6345  
 SCBMF3 8.8756  
 SCBMF4 8.8437  
 SCBMF5 8.1373  
 SCBPMO 9.3505  
 SCBSE 11.0626  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.1640  
 SCBTS2 11.8657  
 SCBTS3 13.3325  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.7909  
 SCBPG 9.4291  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.3051  
 SCB2576 10.5387  
 SCB2586 10.5772  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.6893  
 SCBTG7-4 9.2959  
 SCBTRTG 9.7673  
 SCBTRTG2 9.4606  
 SCBKEQTG 8.7567  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.0757  
 SCBLT2 23.6449  
 SCBLT3 24.9041  
 SCBLT4 12.4763  
 SCBLTS 12.8067  
 SCBLTT 15.4708  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 12.9451  
 SCBRM2 12.9590  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.4904  
 SCBRM4 47.7047  
 SCBRMS50 15.8238  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.6005  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.0114  
 SCBRMGWP 10.4668  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.2989  
 SCBSMART3 9.9081  
 SCBSMART4 9.9024  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 11.8313  
 SCBCE 7.9054  
 SCBCEH 10.1839  
 SCBCEH2 10.2897  
 SCBNK225 10.6782  
 SCBNK225D 10.6779  
 SCBGOLD 7.3140  
 SCBGOLDH 7.2118  
 SCBAEM 11.1632  
 SCBEUEQ 9.7232  
 SCBSP500 13.7153  
 SCBOIL 9.9557  
 SCBPGF 10.9065  
 SCBEMEQ 9.5468  
 SCBGEQ 11.9020  
 SCBGLOW 11.3996  
 SCBGLOWP 10.8071  
 SCBGSIF 11.2174  
 SCBGLOB 10.1950  
 SCBEMBOND 9.3846  
 SCBCOMP 7.6716  
 กองทุนหลัก
 2828HK 106.6000  
 SGLD 120.2900  
 1321JT 15,500.0000  
 SXXPIEXGY 32.5200  
 SPY 194.0700  
 DBO 24.6000  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 28.3991  
 HKD 4.1673  
 USD 32.3200  
 JPY 30.2479  
 EUR 41.0178