กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0388  
 SCBTMFP-A 10.4982  
 SCBTMFP-B 10.4355  
 SCBTMFP-C 10.3127  
 SCBTMFP-I 10.4985  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.8348  
 SCBSFFP-A 10.2466  
 SCBSFFP-B 10.2324  
 SCBSFFP-C 10.1537  
 SCBSFFP-I 10.2466  
 SCBRF 18.7358  
 SCBFP 11.3288  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 10.5304  
 SCBBANKING 14.2396  
 SCBSET50 17.4591  
 SCBSET 18.4363  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.7804  
 SCBDV 11.8002  
 SCBMF 17.1592  
 SCBMF2 11.8887  
 SCBMF3 9.1298  
 SCBMF4 9.1369  
 SCBMF5 8.4605  
 SCBPMO 9.6669  
 SCBSE 10.9455  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.4730  
 SCBTS2 12.1946  
 SCBTS3 13.7000  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.9995  
 SCBPG 9.5962  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.4297  
 SCB2576 10.7547  
 SCB2586 10.8911  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.7586  
 SCBTG7-4 9.7178  
 SCBTRTG 10.0047  
 SCBTRTG2 9.8530  
 SCBKEQTG 8.6172  
 SCBUSSMTG 10.1034  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.4797  
 SCBLT2 24.3322  
 SCBLT3 25.8155  
 SCBLT4 12.8850  
 SCBLTS 12.9482  
 SCBLTT 15.9627  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 12.9717  
 SCBRM2 13.0256  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.9190  
 SCBRM4 49.4528  
 SCBRMS50 16.3990  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.2235  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.1069  
 SCBRMGWP 10.6973  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.3706  
 SCBSMART3 10.0156  
 SCBSMART4 10.0856  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 11.7823  
 SCBCE 8.0381  
 SCBCEH 10.2186  
 SCBCEH2 10.3074  
 SCBNK225 12.1344  
 SCBNK225D 11.1199  
 SCBGOLD 7.0529  
 SCBGOLDH 6.8567  
 SCBAEM 11.4458  
 SCBEUEQ 10.2050  
 SCBSP500 14.5540  
 SCBOIL 9.1671  
 SCBPGF 11.7853  
 SCBEMEQ 9.6661  
 SCBGEQ 12.4929  
 SCBGLOW 11.5139  
 SCBGLOWP 11.0672  
 SCBGSIF 11.2562  
 SCBGLOB 9.9447  
 SCBEMBOND 9.2290  
 SCBCOMP 7.6684  
 กองทุนหลัก
 2828HK 106.9000  
 SGLD 114.3000  
 1321JT 17,670.0000  
 SXXPIEXGY 34.1600  
 SPY 205.2200  
 DBO 22.2200  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 28.2396  
 HKD 4.2303  
 USD 32.8100  
 JPY 27.7011  
 EUR 41.1161