กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0799  
 SCBTMFP-A 10.5502  
 SCBTMFP-B 10.4794  
 SCBTMFP-C 10.3408  
 SCBTMFP-I 10.5504  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.9282  
 SCBSFFP-A 10.3119  
 SCBSFFP-B 10.2920  
 SCBSFFP-C 10.1902  
 SCBSFFP-I 10.3121  
 SCBRF 18.8313  
 SCBFP 11.4141  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 9.6810  
 SCBBANKING 12.9193  
 SCBSET50 17.2040  
 SCBSET 18.3324  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.7138  
 SCBDV 11.6845  
 SCBMF 17.5710  
 SCBMF2 11.5178  
 SCBMF3 8.9431  
 SCBMF4 9.2477  
 SCBMF5 8.3759  
 SCBPMO 9.5573  
 SCBSE 11.4261  
 SCBMSE 11.0182  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.7728  
 SCBTS2 12.5190  
 SCBTS3 14.0577  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.9434  
 SCBPG 9.5592  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.4273  
 SCB2576 10.7278  
 SCB2586 10.8024  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.8348  
 SCBTG7-4 10.8338  
 SCBTRTG 11.1936  
 SCBTRTG2 11.1528  
 SCBKEQTG 8.6807  
 SCBUSSMTG 10.4721  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.1294  
 SCBLT2 23.4801  
 SCBLT3 25.6485  
 SCBLT4 12.7314  
 SCBLTS 12.8868  
 SCBLTT 16.2799  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.0457  
 SCBRM2 13.0869  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.6820  
 SCBRM4 50.1023  
 SCBRMS50 16.1064  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.3871  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.0337  
 SCBRMGWP 10.6039  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.4084  
 SCBSMART3 10.1261  
 SCBSMART4 10.2730  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 10.6564  
 SCBCE 9.1916  
 SCBCEH 11.8608  
 SCBCEH2 12.0053  
 SCBCHA 10.1800  
 SCBNK225 13.1469  
 SCBNK225D 12.0470  
 SCBGOLD 7.1041  
 SCBGOLDH 7.0267  
 SCBAEM 11.3174  
 SCBEUEQ 11.6162  
 SCBSP500 14.6636  
 SCBOIL 5.9008  
 SCBPGF 10.8525  
 SCBEMEQ 9.6903  
 SCBGEQ 12.5133  
 SCBGLOW 11.4478  
 SCBGLOWP 10.9752  
 SCBGSIF 11.5510  
 SCBGLOB 9.8348  
 SCBEMBOND 8.5830  
 SCBCOMP 6.7270  
 กองทุนหลัก
 2828HK 123.0000  
 SGLD 116.9800  
 1321JT 19,220.0000  
 SXXPIEXGY 39.4800  
 SPY 210.6600  
 DBO 14.6300  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 25.1333  
 HKD 4.1703  
 USD 32.3400  
 JPY 26.9637  
 EUR 36.1985