กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.1126  
 SCBTMFP-A 10.5940  
 SCBTMFP-B 10.5162  
 SCBTMFP-C 10.3639  
 SCBTMFP-I 10.5943  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.9999  
 SCBSFFP-A 10.3688  
 SCBSFFP-B 10.3438  
 SCBSFFP-C 10.2220  
 SCBSFFP-I 10.3690  
 SCBRF 18.9460  
 SCBFP 11.5357  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 9.4619  
 SCBBANKING 11.3349  
 SCBSET50 16.5609  
 SCBSET 17.5325  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.1618  
 SCBDV 11.1939  
 SCBMF 16.6046  
 SCBMF2 11.0385  
 SCBMF3 8.4908  
 SCBMF4 8.7461  
 SCBMF5 7.5791  
 SCBPMO 8.7903  
 SCBSE 10.8002  
 SCBMSE 10.4736  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.3554  
 SCBTS2 12.0726  
 SCBTS3 13.5547  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.8293  
 SCBPG 9.4608  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.3715  
 SCB2576 10.4217  
 SCB2586 10.2648  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.9922  
 SCBTG7-4 9.4745  
 SCBTG3P3B 9.4852  
 SCBTG3P3C 9.6127  
 SCBTG3P3D 9.6952  
 SCBTG3P3E 9.7709  
 SCBKEQTG 9.1642  
 SCBUSSMTG 10.8681  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 16.7499  
 SCBLT2 22.8314  
 SCBLT3 23.2845  
 SCBLT4 12.6585  
 SCBLTS 12.7393  
 SCBLTT 15.3474  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.1220  
 SCBRM2 13.2148  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.3349  
 SCBRM4 47.9076  
 SCBRMS50 15.4701  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.2364  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.1740  
 SCBRMGWP 10.7829  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.4545  
 SCBSMART3 10.1668  
 SCBSMART4 10.3293  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 11.0013  
 SCBCE 11.1222  
 SCBCEH 13.7021  
 SCBCEH2 13.9024  
 SCBCHA 14.1200  
 SCBNK225 14.5265  
 SCBNK225D 12.6896  
 SCBGOLD 7.2240  
 SCBGOLDH 6.8958  
 SCBAEM 11.5792  
 SCBEUEQ 12.3338  
 SCBSP500 14.8326  
 SCBINDIA 9.8885  
 SCBOIL 5.8161  
 SCBPGF 11.0162  
 SCBEMEQ 10.0607  
 SCBGEQ 13.0677  
 SCBGLOW 11.6276  
 SCBGLOWP 11.1683  
 SCBGSIF 11.5818  
 SCBGLOB 9.6449  
 SCBEMBOND 8.3770  
 SCBCOMP 6.5990  
 กองทุนหลัก
 2828HK 143.0000  
 SGLD 114.1300  
 1321JT 21,050.0000  
 SXXPIEXGY 41.2700  
 SPY 210.7100  
 DBO 14.4700  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 25.9141  
 HKD 4.3547  
 USD 33.7520  
 JPY 27.4583  
 EUR 36.8746