กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 10.9914  
 SCBTMFP-A 10.4397  
 SCBTMFP-B 10.3861  
 SCBTMFP-C 10.2814  
 SCBTMFP-I 10.4399  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.7309  
 SCBSFFP-A 10.1690  
 SCBSFFP-B 10.1613  
 SCBSFFP-C 10.1090  
 SCBSFFP-I 10.1689  
 SCBRF 18.6231  
 SCBFP 11.1265  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 10.1439  
 SCBBANKING 14.8037  
 SCBSET50 16.8193  
 SCBSET 17.9778  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.5479  
 SCBDV 12.0560  
 SCBMF 16.8618  
 SCBMF2 11.9420  
 SCBMF3 9.0662  
 SCBMF4 8.8991  
 SCBMF5 8.1615  
 SCBPMO 10.3369  
 SCBSE 11.1697  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.2296  
 SCBTS2 11.9316  
 SCBTS3 13.4085  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.7705  
 SCBPG 9.4105  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.3199  
 SCB2576 10.5786  
 SCB2586 10.6806  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.5832  
 SCBTG7-4 9.4245  
 SCBTG4P4A 10.5291  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.0426  
 SCBLT2 23.9356  
 SCBLT3 24.8231  
 SCBLT4 12.6482  
 SCBLTS 12.8065  
 SCBLTT 15.7027  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 12.8812  
 SCBRM2 12.8596  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.5061  
 SCBRM4 48.0273  
 SCBRMS50 15.8538  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.8482  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.4729  
 SCBRMGWP 11.3216  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.3257  
 SCBSMART3 10.0882  
 SCBSMART4 10.1118  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 12.3748  
 SCBCE 8.2783  
 SCBCEH 10.8076  
 SCBCEH2 10.9124  
 2828HK 113.0000  
 SCBNK225 10.9149  
 SCBNK225D 10.9147  
 1321JT 15,770.0000  
 SCBGOLD 7.4550  
 SCBGOLDH 7.4375  
 SGLD 124.4300  
 SCBAEM 11.8252  
 SCBEUEQ 10.2629  
 SXXPIEXGY 34.6900  
 SCBSP500 14.0393  
 SPY 197.7400  
 SCBOIL 12.0585  
 DBO 29.8600  
 SCBPGF 12.0861  
 SCBEMEQ 10.6164  
 SCBGEQ 12.8071  
 SCBGLOW 11.8797  
 SCBGLOWP 11.6462  
 SCBGSIF 11.0766  
 SCBGLOB 10.3080  
 SCBEMBOND 9.8703  
 SCBCOMP 8.5449  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 29.8817  
 HKD 4.1039  
 USD 31.8060  
 JPY 31.2283  
 EUR 42.7409