กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0271  
 SCBTMFP-A 10.4839  
 SCBTMFP-B 10.4234  
 SCBTMFP-C 10.3050  
 SCBTMFP-I 10.4842  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.8087  
 SCBSFFP-A 10.2271  
 SCBSFFP-B 10.2145  
 SCBSFFP-C 10.1422  
 SCBSFFP-I 10.2272  
 SCBRF 18.7026  
 SCBFP 11.2549  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 10.0772  
 SCBBANKING 13.4523  
 SCBSET50 16.8990  
 SCBSET 18.0017  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.5349  
 SCBDV 12.2774  
 SCBMF 16.7178  
 SCBMF2 11.6955  
 SCBMF3 8.9189  
 SCBMF4 8.8950  
 SCBMF5 8.1803  
 SCBPMO 9.3973  
 SCBSE 11.1539  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.2153  
 SCBTS2 11.9202  
 SCBTS3 13.3935  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.8220  
 SCBPG 9.4541  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.3275  
 SCB2576 10.5822  
 SCB2586 10.6437  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.6905  
 SCBTG7-4 9.3951  
 SCBTRTG 9.8545  
 SCBTRTG2 9.5442  
 SCBKEQTG 8.7306  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.1300  
 SCBLT2 23.7737  
 SCBLT3 25.0488  
 SCBLT4 12.5242  
 SCBLTS 12.8345  
 SCBLTT 15.5519  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 12.9464  
 SCBRM2 12.9576  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.5565  
 SCBRM4 47.9163  
 SCBRMS50 15.8843  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.4829  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.0486  
 SCBRMGWP 10.5477  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.3053  
 SCBSMART3 9.9101  
 SCBSMART4 9.9047  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 11.8436  
 SCBCE 7.9155  
 SCBCEH 10.1763  
 SCBCEH2 10.2712  
 SCBNK225 10.7547  
 SCBNK225D 10.7544  
 SCBGOLD 7.2186  
 SCBGOLDH 7.1004  
 SCBAEM 11.2043  
 SCBEUEQ 9.8159  
 SCBSP500 13.6191  
 SCBOIL 9.7143  
 SCBPGF 11.1295  
 SCBEMEQ 9.6151  
 SCBGEQ 12.0290  
 SCBGLOW 11.4419  
 SCBGLOWP 10.8951  
 SCBGSIF 11.2302  
 SCBGLOB 10.1853  
 SCBEMBOND 9.3950  
 SCBCOMP 7.7256  
 กองทุนหลัก
 2828HK 106.5000  
 SGLD 118.4200  
 1321JT 15,620.0000  
 SXXPIEXGY 33.8400  
 SPY 192.6900  
 DBO 24.0000  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 28.4336  
 HKD 4.1768  
 USD 32.4030  
 JPY 29.9556  
 EUR 41.0092