กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0300  
 SCBTMFP-A 10.4874  
 SCBTMFP-B 10.4264  
 SCBTMFP-C 10.3069  
 SCBTMFP-I 10.4877  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.8150  
 SCBSFFP-A 10.2321  
 SCBSFFP-B 10.2191  
 SCBSFFP-C 10.1452  
 SCBSFFP-I 10.2321  
 SCBRF 18.7100  
 SCBFP 11.2567  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 10.3813  
 SCBBANKING 13.7710  
 SCBSET50 17.4056  
 SCBSET 18.4704  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.7894  
 SCBDV 12.5606  
 SCBMF 17.2397  
 SCBMF2 11.9939  
 SCBMF3 9.1655  
 SCBMF4 9.1543  
 SCBMF5 8.4528  
 SCBPMO 9.7115  
 SCBSE 11.5003  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.4646  
 SCBTS2 12.1859  
 SCBTS3 13.6900  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.9860  
 SCBPG 9.5856  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.4230  
 SCB2576 10.7674  
 SCB2586 10.9287  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.6923  
 SCBTG7-4 9.6111  
 SCBTRTG 10.1083  
 SCBTRTG2 9.8050  
 SCBKEQTG 9.0705  
 SCBUSSMTG 9.9930  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.4359  
 SCBLT2 24.4254  
 SCBLT3 25.8775  
 SCBLT4 12.8815  
 SCBLTS 12.9326  
 SCBLTT 16.0289  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 12.9529  
 SCBRM2 12.9603  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.9069  
 SCBRM4 49.3378  
 SCBRMS50 16.3581  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.1789  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.1598  
 SCBRMGWP 10.7389  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.3330  
 SCBSMART3 9.9675  
 SCBSMART4 9.9990  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 11.9410  
 SCBCE 8.2103  
 SCBCEH 10.5133  
 SCBCEH2 10.6036  
 SCBNK225 11.4887  
 SCBNK225D 11.4884  
 SCBGOLD 6.9533  
 SCBGOLDH 6.8126  
 SCBAEM 11.4032  
 SCBEUEQ 9.9479  
 SCBSP500 14.1027  
 SCBOIL 9.8146  
 SCBPGF 11.3627  
 SCBEMEQ 9.7372  
 SCBGEQ 12.4591  
 SCBGLOW 11.5678  
 SCBGLOWP 11.0970  
 SCBGSIF 11.2312  
 SCBGLOB 10.1385  
 SCBEMBOND 9.4472  
 SCBCOMP 7.8216  
 กองทุนหลัก
 2828HK 110.0000  
 SGLD 113.5900  
 1321JT 16,730.0000  
 SXXPIEXGY 33.2900  
 SPY 199.3800  
 DBO 24.2300  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 28.6882  
 HKD 4.1960  
 USD 32.5410  
 JPY 29.1867  
 EUR 40.9138