กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.1369  
 SCBTMFP-A 10.6300  
 SCBTMFP-B 10.5448  
 SCBTMFP-C 10.3830  
 SCBTMFP-I 10.6303  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 20.0569  
 SCBSFFP-A 10.4135  
 SCBSFFP-B 10.3856  
 SCBSFFP-C 10.2587  
 SCBSFFP-I 10.4140  
 SCBRF 19.0024  
 SCBFP 11.5780  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 7.9356  
 SCBBANKING 10.2882  
 SCBSET50 15.1543  
 SCBSET 16.1129  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 6.6364  
 SCBDV 10.4610  
 SCBMF 15.2166  
 SCBMF2 10.1058  
 SCBMF3 7.8618  
 SCBMF4 8.0225  
 SCBMF5 7.0199  
 SCBPMO 8.1800  
 SCBSE 10.2717  
 SCBMSE 9.6053  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 10.6544  
 SCBTS2 11.3266  
 SCBTS3 12.7149  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.3639  
 SCBPG 9.0888  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.1129  
 SCB2576 9.9423  
 SCB2586 9.4888  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 11.0232  
 SCBTG7-4 9.0145  
 SCBTG3P3B 8.8002  
 SCBTG3P3C 8.9053  
 SCBTG3P3D 8.7665  
 SCBTG3P3E 9.0000  
 SCBTG3P3G 9.8539  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 15.7705  
 SCBLT2 20.9448  
 SCBLT3 21.4872  
 SCBLT4 11.1110  
 SCBLTS 12.3181  
 SCBLTT 14.1412  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.1665  
 SCBRM2 13.2299  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 24.2741  
 SCBRM4 43.9916  
 SCBRMS50 14.1170  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 6.8530  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 9.3634  
 SCBRMGWP 9.7497  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.4098  
 SCBSMART3 9.9100  
 SCBSMART4 9.8707  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 10.9280  
 SCBCE 8.3386  
 SCBCEH 9.6152  
 SCBCEH2 9.7354  
 SCBCHA 9.3949  
 SCBNK225 13.5212  
 SCBNK225D 11.8113  
 SCBGOLD 7.2717  
 SCBGOLDH 6.5324  
 SCBAEM 9.4024  
 SCBEUEQ 10.8711  
 SCBSP500 13.8107  
 SCBBLN 9.5549  
 SCBINDIA 9.6580  
 SCBKEQTG 7.9607  
 SCBOIL 4.7873  
 SCBPGF 9.7897  
 SCBEMEQ 7.8326  
 SCBGEQ 12.2846  
 SCBGLOW 10.6916  
 SCBGLOWP 10.0810  
 SCBGSIF 11.4725  
 SCBGLOB 9.7007  
 SCBEMBOND 7.6372  
 SCBCOMP 5.6316  
 กองทุนหลัก
 2828HK 99.6500  
 SGLD 108.2700  
 1321JT 19,480.0000  
 SXXPIEXGY 36.8000  
 SPY 199.2700  
 DBO 11.1300  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 25.7059  
 HKD 4.6274  
 USD 35.8620  
 JPY 29.6903  
 EUR 40.5043