กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0014  
 SCBTMFP-A 10.4522  
 SCBTMFP-B
 SCBTMFP-C 10.2881  
 SCBTMFP-I 10.4524  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.7529  
 SCBSFFP-A 10.1854  
 SCBSFFP-B 10.1763  
 SCBSFFP-C 10.1184  
 SCBSFFP-I 10.1854  
 SCBRF 18.6442  
 SCBFP 11.1458  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 10.2346  
 SCBBANKING 13.8732  
 SCBSET50 17.1611  
 SCBSET 18.2628  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.6948  
 SCBDV 12.4014  
 SCBMF 17.0024  
 SCBMF2 12.0312  
 SCBMF3 9.1628  
 SCBMF4 9.1058  
 SCBMF5 8.3196  
 SCBPMO 10.5636  
 SCBSE 11.3880  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.3536  
 SCBTS2 12.0689  
 SCBTS3 13.5572  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.8853  
 SCBPG 9.5037  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.3736  
 SCB2576 10.6919  
 SCB2586 10.8343  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.5918  
 SCBTG7-4 9.4959  
 SCBTG4P4A 10.4564  
 SCBTRTG 10.1943  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.2750  
 SCBLT2 24.4221  
 SCBLT3 25.3616  
 SCBLT4 12.8264  
 SCBLTS 12.8730  
 SCBLTT 15.8383  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 12.8989  
 SCBRM2 12.8736  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.7419  
 SCBRM4 48.8145  
 SCBRMS50 16.1637  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.7844  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 10.3958  
 SCBRMGWP 11.1855  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.3563  
 SCBSMART3 10.1140  
 SCBSMART4 10.1370  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 12.3347  
 SCBCE 8.2712  
 SCBCEH 10.7747  
 SCBCEH2 10.8875  
 2828HK 112.6000  
 SCBNK225 10.9194  
 SCBNK225D 10.9191  
 1321JT 15,780.0000  
 SCBGOLD 7.4103  
 SCBGOLDH 7.3795  
 SGLD 123.2900  
 SCBAEM 11.7827  
 SCBEUEQ 10.1262  
 SXXPIEXGY 34.2300  
 SCBSP500 14.1816  
 SPY 199.5000  
 SCBOIL 11.3458  
 DBO 28.0700  
 SCBPGF 12.0189  
 SCBEMEQ 10.5550  
 SCBGEQ 12.6707  
 SCBGLOW 11.8090  
 SCBGLOWP 11.5126  
 SCBGSIF 11.1465  
 SCBGLOB 10.2739  
 SCBEMBOND 9.6918  
 SCBCOMP 8.3139  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 29.7568  
 HKD 4.1187  
 USD 31.9210  
 JPY 30.7672  
 EUR 42.4007