กองทุนรวมตลาดเงิน
 SCBTMF 11.0661  
 SCBTMFP-A 10.5325  
 SCBTMFP-B 10.4645  
 SCBTMFP-C 10.3314  
 SCBTMFP-I 10.5327  
 กองทุนรวมตราสารหนี้
 SCBSFF 19.8962  
 SCBSFFP-A 10.2896  
 SCBSFFP-B 10.2717  
 SCBSFFP-C 10.1781  
 SCBSFFP-I 10.2898  
 SCBRF 18.8018  
 SCBFP 11.4056  
 กองทุนรวมดัชนี
 SCBENERGY 9.4362  
 SCBBANKING 14.9127  
 SCBSET50 17.5550  
 SCBSET 18.4392  
 กองทุนรวมตราสารทุน
 SCBDA 7.7324  
 SCBDV 11.7416  
 SCBMF 17.2313  
 SCBMF2 11.6917  
 SCBMF3 8.9837  
 SCBMF4 9.2078  
 SCBMF5 8.4115  
 SCBPMO 9.5816  
 SCBSE 11.2265  
 SCBMSE 10.1531  
 กองทุนรวมตราสารทุน (ลงทุนในหุ้นเฉลี่ย~75%)
 SCBTS 11.6338  
 SCBTS2 12.3708  
 SCBTS3 13.8915  
 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
 SCBPF 11.9994  
 SCBPG 9.6020  
 กลุ่ม การเกษียณอายุ
 SCB2566 10.4411  
 SCB2576 10.7582  
 SCB2586 10.8687  
 กองทุนทริกเกอร์
 SCBTGGB1 10.8172  
 SCBTG7-4 10.2117  
 SCBTRTG 10.6105  
 SCBTRTG2 10.6771  
 SCBTG3P3A 10.6247  
 SCBKEQTG 8.8260  
 SCBUSSMTG 10.1399  
 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 SCBLT1 17.2285  
 SCBLT2 23.8206  
 SCBLT3 25.7758  
 SCBLT4 12.9759  
 SCBLTS 12.8730  
 SCBLTT 15.9481  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ตราสารหนี้)
 SCBRM1 13.0231  
 SCBRM2 13.1024  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้น)
 SCBRM3 25.8272  
 SCBRM4 50.0399  
 SCBRMS50 16.4498  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (ทอง)
 SCBGOLDHRM 7.7655  
 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (หุ้นต่างประเทศ)
 SCBRMGW 9.9890  
 SCBRMGWP 10.5214  
 กลุ่ม สมาร์ทแพลน
 SCBSMART2 10.4022  
 SCBSMART3 10.0629  
 SCBSMART4 10.1547  
 กองทุนรวมลงทุนในต่างประเทศ
 SCBAUD 10.8790  
 SCBCE 9.2963  
 SCBCEH 11.9029  
 SCBCEH2 12.0426  
 SCBNK225 12.2233  
 SCBNK225D 11.2008  
 SCBGOLD 7.5242  
 SCBGOLDH 7.3821  
 SCBAEM 11.4315  
 SCBEUEQ 11.0090  
 SCBSP500 14.2110  
 SCBOIL 5.2150  
 SCBPGF 10.7388  
 SCBEMEQ 9.7357  
 SCBGEQ 12.1199  
 SCBGLOW 11.3924  
 SCBGLOWP 10.8852  
 SCBGSIF 11.4658  
 SCBGLOB 9.9043  
 SCBEMBOND 8.8882  
 SCBCOMP 6.6728  
 กองทุนหลัก
 2828HK 123.3000  
 SGLD 122.9400  
 1321JT 17,840.0000  
 SXXPIEXGY 37.1100  
 SPY 204.9700  
 DBO 12.9400  
 อัตราแลกเปลี่ยน
 AUD 25.7358  
 HKD 4.2023  
 USD 32.5770  
 JPY 27.5399  
 EUR 36.6068