ค้นหา : SFFPLUS

ผลการค้นหาพบ 5 รายการ

SCBAM Fund

Risk Level

NAV

Choose

SCBSFFPLUS-SSF

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (Super Savings Fund)

Risk Level

4

NAV

11.2053

at 3 Dec 2021

SCBSFFPLUS-A

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A)

Risk Level

4

NAV

11.2187

at 3 Dec 2021

SCBSFFPLUS-B

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B)

Risk Level

4

NAV

11.1372

at 3 Dec 2021

SCBSFFPLUS-I

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I)

Risk Level

4

NAV

11.2204

at 3 Dec 2021

SCBSFFPLUS-P

SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS P)

Risk Level

4

NAV

11.3644

at 3 Dec 2021

Selected 0 Fund(s)

Order By

Order By

Fund Search