บริหารพอร์ตง่ายๆ ด้วยการลงทุนแบบมีวินัยรายเดือน (DCA)

22 February 2018

เริ่มต้นการลงทุนแบบง่ายๆ ด้วยการลงทุนแบบ DCA ในกองทุนหุ้นไทยที่กำลังได้รับความนิยม

บลจ.ไทยพาณิชย์ เรามี 3 กองทุนมาแนะนำ ได้แก่

  • SCBMSE : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า)
  • SCBSE   : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
  • SCBDV   : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

Video Gallery

คลังความรู้วีดีโอ