SCBAM Market Insight : Report on April 30 – May 4, 2018

30 April 2018

“อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น จากความกังวลเงินเฟ้อ หลังจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเร็ว”  

แนะนำให้นักลงทุนซื้อหุ้นยุโรป หลังจากราคาได้ลงมามากในขณะที่ผลประกอบการมีโอกาสออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ Valuation ของหุ้นยุโรปกลับมามีความน่าสนใจ นอกจากนี้ ค่าเงินยูโรอาจมีแนวโน้มอ่อนค่าหลังจาก ECB ส่งสัญญาณ hawkish น้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนหุ้นกลุ่มผู้ส่งออก

อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีจากการส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น อ่อนตัวลงต่อเนื่อง สะท้อนถึงความต้องการๆนำเข้าที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อประเทศที่พึ่งพาการส่งออกสูง เช่น เกาหลี

กลยุทธ์การลงทุน : : ซื้อหุ้นยุโรป ชะลอลงทุนตลาดหุ้นเกาหลี