กองทุน SCBCR1YB ลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้น พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนตามตลาดหุ้นไทย

29 April 2019

ศึกษาข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.scbam.com หรือ SCBAM Client Relations 0 2777 7777 กด 0 กด 6