สัมมนาคุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน “ผ่าเศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน” PART 2

17 June 2013

สัมมนาคุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน “ผ่าเศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน” โดยคุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน และคุณจารุภัทร ทองลงยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน ของ บลจ.ไทยพาณิชย์