ลงทุนได้แบบอีซี่ๆ เปิดบัญชีกองทุน บน SCB EASY App ได้แล้ววันนี้

10 August 2018

ขั้นตอนการเปิดบัญชีกองทุนบน SCB EASY App สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับ SCB

พร้อมทั้งสามารถเลือกลงทุนไดัทุกกองจาก SCBAM ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android

ข้อมูลเพิ่มเติม www.scbam.com/th/open-easy