กองทุนจัดอันดับโดย Morningstar Rating ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (SCBGEQ, SCBGSIF, SCBKEQTG, SCBSE, SCBS&P500)

7 February 2018

เลือกกองทุนคุณภาพ 5 ดาวได้ง่ายๆที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดอันดับโดย Morningstar Rating ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

  • SCBGEQ : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
  • SCBGSIF : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์
  • SCBKEQTG : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี
  • SCBSE : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิคว่าตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
  • SCBS&P500 : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส

Video Gallery

คลังความรู้วีดีโอ