Mutual Fund's Talk by SCBAM : How to an investment on market fluctuations.

28 April 2016

       ในรอบปีที่ผ่านมาตลาดการเงินโลกเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน การอ่อนค่าลงของค่าเงินหยวน ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ ความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืด และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนเป็นอย่างมาก กดดันให้นักลงทุนบางส่วนตัดสินใจลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ แล้วหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น เงินฝาก พันธบัตร และตราสารหนี้เอกชน เป็นต้น

       ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินทั่วโลกก็อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากโยบายอัดฉีดสภาพคล่องผ่านการซื้อคืนตราสารหนี้และสินทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนนโยบายดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่น อีกทั้งธนาคารกลางประเทศอื่นๆ ก็มีแนวโน้มจะดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือการลดค่าเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก เป็นต้น มาตรการต่างๆ เหล่านี้ประกอบกับแรงซื้อของนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงโดยการขายสินทรัพย์เสี่ยงมาซื้อสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง กดดันให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำเป็นประวัติการณ์

       ในอนาคตอันใกล้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมถึงเศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นที่ยังฟื้นตัวต่ำกว่าเป้าหมายทำให้ธนาคารของยุโรปและญี่ปุ่นยังต้องดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไปอีก ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำจนถึงขั้นเงินฝืดในบางประเทศ

       การจะหาผลตอบแทนที่สูงและสม่ำเสมอในสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงินในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ยาก เพราะต้องอาศัยการคัดเลือกสินทรัพย์และการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนที่เหมาะสมกับความผันผวนของตลาดการเงิน ซึ่งนักลงทุนควรให้ความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างทันเวลาและปกป้องผลขาดทุนอันไม่พึงประสงค์ได้

       อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในสภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน และอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ คือ การลงทุนในลักษณะที่เน้นผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดและมองข้ามความผันผวนในระยะสั้นไป โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสด เช่น ตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

       สำหรับนักลงทุนที่อาจไม่มีความชำนาญหรือไม่มีเวลาในการบริหารจัดการการลงทุนอย่างใกล้ชิด ในปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆ แห่ง ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองลูกค้าที่มีความต้องการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอและสามารถลงทุนได้ในระยะยาว โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ก็มีโอกาสได้นำเสนอกองทุนประเภทนี้ด้วยเช่นกัน อาทิ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส (SCBGPLUS) หรือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (SCBPLUS) เป็นต้น

       อย่างไรก็ดี กลยุทธ์การลงทุนที่สร้างกระแสเงินสดนี้มิได้หมายความว่าผู้ลงทุนจะไม่มีความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในระยะสั้น เนื่องจากกลยุทธ์เหล่านี้ยังคงมีการลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์เสี่ยง จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดในระยะยาวโดยมองข้ามความผันผวนในระยะสั้นไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนก่อนการลงทุนนะครับ

 

โดย คุณสมิทธ์ พนมยงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด