Property Fund


กองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยถือเป็นกรรมสิทธิ์ (Freehold) หรือลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ (leasehold) ก็ได้ โดยอสังหาริมทรัพย์ เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน อาคารศูนย์การค้า เป็นต้น